Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Cyfrowa Gmina

Zdjęcie przedstawiające logo Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, flagę państwową, logo Centrum Projektów Polska Cyfrowa, flagę Uni Europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Tytuł Projektu: „Cyfrowa Gmina”

Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-UE
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Wkład Funduszy Europejskich (grant) – 219 796,61 PLN

Środki grantowe zostaną przeznaczone na refundację wydatków poniesionych m.in.: na zakup sprzętu komputerowego, specjalistycznego oprogramowania, licencji (antywirus, platformy komunikacyjne do spotkań on-line, pomoc zdalna) oraz innych narzędzi teletechnicznych. Ponadto ze środków grantowych zostanie sfinansowana techniczna diagnoza cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Legnicy, stanowiąca element obligatoryjny konkursu Cyfrowa Gmina. Diagnoza planowo zostanie przeprowadzona w roku 2022.

Głównym celem Projektu jest stworzenie - zwłaszcza w okolicznościach szczególnego zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego (m.in. w dobie pandemii COVID-19) - bezpiecznych warunków i nowoczesnych metod organizacji pracy w Urzędzie Miasta Legnicy przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu i technologii teleinformatycznych. Ma to zapewniać ciągłość i wysoki poziom pracy Urzędu, bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz klientów. Równie ważnym celem wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa służącego świadczeniu usług publicznych w sposób nieprzerwany i odporny na próby destabilizacji systemów informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem troski o bezpieczeństwo gromadzonych danych i informacji.

Efektami projektu będą m.in:
 - rozwój cyfryzacji w Gminie Legnica i zwiększenie potencjału cyfrowego urzędu miasta,
- zapewnienie ciągłości pracy i bezpiecznych warunków pracy w dobie pandemii koronawirusa oraz w okolicznościach innych szczególnych zagrożeń,
- większe wykorzystanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych,
- podniesienia efektywności pracy i zwiększenie umiejętności cyfrowych pracowników,
- podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa.

Zdjęcie przedstawiające banner Projektu Cyfrowa Gmina
Projekt pn. „Cyfrowa Gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.