Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

ZINTEGROWANI

Logotypy Unia, Dolny Śląsk, Zintegrowani

 

 

Logotyp Zintegrowani„ZINTEGROWANI”

Miasto Legnica  od stycznia 2019 r. w partnerstwie z 9 dolnośląskimi jednostkami samorządu terytorialnego oraz  Samorządem Województwa Dolnośląskiego, rozpoczęło realizację projektu partnerskiego  pn. „ZINTEGROWANI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.


Celem projektu jest objęcie wsparciem i doprowadzenie do znacznego ograniczenia wystąpienia zagrożenia wykluczenia społecznego i ubóstwa wśród uczniów i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na terenie województwa dolnośląskiego. Uczestnicy projektu dzięki udziałowi w poszczególnych formach wsparcia uzyskać mają lub poszerzyć swoje podstawowe kompetencje niezbędne do codziennego funkcjonowania w życiu społecznym i publicznym. Ponadto osoby bierne zawodowo, które realizują jeszcze obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, dzięki udziałowi w projekcie mają zaplanować swoją dalszą drogę zawodową.

 

Projekt  skierowany jest do wychowanków, absolwentów oraz członków ich rodzin specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. W ramach projektu uczniowie, którzy ukończyli 13 rok życia ze szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły branżowej I stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz absolwenci Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Legnicy biorą  udział w treningu kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie zasad współżycia społecznego, alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego oraz zarządzania własnym budżetem domowym i oszczędzania. Realizowane będzie również szerokorozumiane doradztwo zawodowe, trening kompetencji w zakresie autoprezentacji oraz kursy zawodowe. Inną formą wsparcia w tym projekcie są zajęcia o charakterze terapeutycznym w tym: arteterapia, floroterapia z elementami fotografiki, terapia przez muzykę, taniec. SOSW zostanie doposażony w sprzęt i pomoce dydaktyczne do realizacji w/w zajęć na łączą kwotę 113.750 zł. Projekt realizowany będzie od stycznia 2019 roku do listopada 2020 roku. Całkowita wartość projektu „ZINTEGROWANI” to 13 650 000,00 zł, z tego dofinansowanie dla Gminy Legnica wynosi 464 288,00 zł.

Numer umowy: RPDS.09.01.01-02-0049/17
Nazwa beneficjenta: Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Fundusz: EFS
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Priorytet: 9. Włączenie społeczne
Działanie: 9.1. Aktywna integracja
Poddziałanie: 9.1.1. Aktywna integracja - konkursy horyzontalne
Poziom unijnego dofinansowania w procentach: 85,00
Miejsce realizacji projektu: WOJ.: DOLNOŚLĄSKIE

 

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całej Polski odbywa się najważniejsze dla polskiego rolnictwa obowiązkowe badanie statystyczne – Powszechny Spis Rolny 2020. Spis prowadzony jest  przede wszystkim metodą samospisu internetowego, za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej pod adresem spisrolny.gov.plW sytuacji braku możliwości samodzielnego spisania się przez Internet, można spisać się,  dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 lub skorzystać z pomocy rachmistrza spisowego który zadzwoni, aby pozyskać informacje od tych z Państwa którzy są rolnikami i zamieszkują na terenie Legnicy.