Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy

Zdjęcie przedstawiające Flagę i Godło Państwowe

Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy 

Zakres rzeczowy:

Zadanie obejmuje przebudowę alejek parkowych Białej, Oswobodzenia, Hetmańskiej, zlokalizowanych na terenie zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy, w tym m.in.:

  • wykonanie alejek o nawierzchni przepuszczalnej wraz z nowymi obrzeżami,
  • wymiana elementów małej architektury.

Dobór materiałów i sposób wykonania będą spójne z dotychczas wykonanymi pracami przebudowy alejek parkowych i będą prowadzić do systematycznego ujednolicania materiałowego ciągów komunikacyjnych na terenie zabytkowego Parku Miejskiego.

Planowana realizacja 2023-2024.

Cele inwestycji:

  • poprawa jakości życia i atrakcyjności parku,
  • zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego,
  • zwiększenie komfortu wypoczynku i rekreacji,
  • stworzenie warunków do bezpiecznego prowadzenia aktywnych metod nauczania wykorzystujących obiekty przyrodnicze, historyczne i inne w ich naturalnym środowisku,
  • stworzenie sprzyjających warunków do rozwijania zainteresowań przyrodą, rozumienia, interpretowania zjawisk i przemian zachodzących w przyrodzie, rozwijania umiejętności prowadzenia obserwacji, poznawania najbliżej okolicy i historii tego miejsca,
  • zwiększenie dostępności do wiedzy z zakresu sztuki ogrodowej, ogrodnictwa i ochrony środowiska przyrodniczego.

 

Planowana wartość całkowita inwestycji: 2.000.000,00 PLN

Kwota wnioskowanego dofinansowania:  1.960.000,00 PLN

 

Logotyp programu Polski Ład

Projekt dofinansowany w ramach

Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Tablica informacyjna Dofinasowania