Przetargi na nieruchomości gruntowe, lokale i inne

Przetargi na nieruchomości gruntowe, lokale i inne przeprowadzane są na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego - w tym przypadku gminy Legnica.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 16.07.2018 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w Legnicy przy ul. Kartuskiej 56, 58 i ul. Łąkowej 1.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 16.07.2018 r. odbędą się rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 4.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 13.07.2018 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 położonego w Legnicy przy ul. Kartuskiej 56, 58 i ul. Łąkowej 1.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 09.07.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Okólnej 3.

poglądowa mapa - ul. Okólna - przetarg


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 09.07.2018 r odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Działkowej.

poglądowa mapa - ul. Działkowa- przetarg


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 09.07.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 92.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 09.07.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Legnicy przy ul. Dziennikarskiej 10.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 09.07.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Legnicy przy ul. Łokietka 7.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 02.07.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Legnicy przy ul. Orzeszkowej 21.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 02.07.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 A położonego w Legnicy przy ul. Jaworzyńska 113.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 21.08.2018 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Hangarowej.

Mapa poglądowa - przetarg - ul. Hangarowa


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 21.08.2018 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Pątnowskiej.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 26.06.3018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1A położonego w Legnicy przy ul. Jordana 7.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 26.06.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Legnicy przy ul. Łukasińskiego 40.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 24.07.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul.Grodzkiej dz.nr 1440.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 24.07.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul.Grodzkiej dz.nr 791/3.

Mapa poglądowa - przetarg - ul. Grodzka


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 26.06.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Legnicy przy ul. Kazimierza Wielkiego 40.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 26.06.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Legnicy przy ul. Wielogórskiej 49.

Mapa poglądowa - przetarg - ul.Wielogórska


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 18.06.2018 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy: ul. Z. Kossak 8, działka nr 1426/1.

Mapa Poglądowa - przetargi - ul. Kossak


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 15.06.2018 r. odbędą się rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Legnicy przy ul. Śląskiej 10.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 15.06 .2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr L 1 położonego w Legnicy przy ul. Roosevelta 26.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 15.06 .2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr L 2 położonego w Legnicy przy ul. Roosevelta 26.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 15.06 .2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr L 3 położonego w Legnicy przy ul. Roosevelta 26.
Uwaga! Zmiana godziny przetargu!


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 15.06 .2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr L 4 położonego w Legnicy przy ul. Roosevelta 26.
Uwaga! Zmiana godziny przetargu!


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 15.06 .2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr L 5 położonego w Legnicy przy ul. Roosevelta 26.
Uwaga! Zmiana godziny przetargu!


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 11 .07.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Franciszkańskiej.

Przetarg - ul. Franciszkańska - mapa poglądowa


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 11 .07.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Cisowej.

Przetarg - ul. Cisowa - mapa poglądowa


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 25.06.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Śmigłowcowej dz. nr. 13/70.

Mapa poglądowa - przetargi - ul. Śmigłowcowa


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 25.06.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Śmigłowcowej dz. nr. 11/27.

Mapa poglądowa - przetargi - ul. Śmigłowcowa


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 25.06.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Śmigłowcowej dz. nr. 11/28.

Mapa poglądowa - przetargi - ul. Śmigłowcowa


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 25.06.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Śmigłowcowej dz. nr. 13/71.

Mapa poglądowa - przetargi - ul. Śmigłowcowa


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 25.06.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Hangarowej dz. nr. 11/25.

Mapa poglądowa - przetarg - ul. Hangarowa


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 25.06.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Hangarowej dz. nr. 11/26.

Mapa poglądowa - przetarg - ul. Hangarowa


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 25.06.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Hangarowej dz. nr. 13/68.

Mapa poglądowa - przetarg - ul. Hangarowa


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 25.06.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Hangarowej dz. nr. 13/69.

Mapa poglądowa - przetarg - ul. Hangarowa


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 25.06.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Śmigłowcowej dz. nr. 23/3.

Mapa poglądowa - przetargi - ul. Śmigłowcowa


WYNIKI PRZETARGÓW


Informacja o wyniku rokowań na lokal mieszkalny nr 10 przy ul. Śląskiej 10.


Informacja o wyniku przetargu na lokal nr 2 przy ul. Głogowskiej 45.


Informacja o wyniku przetargu na lokal nr 4 przy ul. Reymonta 12.