Przetargi na nieruchomości gruntowe, lokale i inne

Przetargi na nieruchomości gruntowe, lokale i inne przeprowadzane są na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego - w tym przypadku gminy Legnica.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 12.11 2018 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 a położonego w Legnicy przy ul. Kościelnej 4.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 16.11 2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 a położonego w Legnicy przy ul. Głogowskiej 4.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 12.11.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Legnicy przy ul. Łokietka 7.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 16.11.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Legnicy przy ul. Senatorskiej 22.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 12.11.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Jaskółczej.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 14.11.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Prusa.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 06.11.2018 r. odbędą się rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Legnicy przy ul. Andersa 20.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 08.11.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Legnicy przy ul. Orzeszkowej 21.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 08.11.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 92.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 08.11.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 A położonego w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 25.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 08.11.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż garażu położonego w Legnicy przy ul. Cmentarnej.

Uwaga! Zmiana godziny przetargu.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 06.11.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Legnicy przy ul. Andersa 23.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 31.10.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Legnicy przy ul. Artyleryjskiej 4.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 31.10.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Legnicy przy ul. Brackiej 10.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 31.10.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Legnicy przy ul. Drukarskiej 12.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 31.10.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Legnicy przy ul. Orzeszkowej 21.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 06.11.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 78.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 26.10.2018 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Okólnej 3.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 26.10.2018 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Działkowej dz.nr 1352.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 26.10.2018 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 70.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 26.10.2018 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 120.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 22.11.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Grodzkiej dz. nr 1440.

Mapa poglądowa - Przetarg ul. Grodzka


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 22.10.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa położonej w Legnicy przy ul. Reymonta nr 2 A.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 22.10.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 A położonego w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 113.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 22.10.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Legnicy przy ul. Łukasińskiego 40.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 22.10.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Legnicy przy ul. Św. Trójcy 2.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 19.11.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Śmigłowcowej dz.nr 13/70.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 19.11.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Śmigłowcowej dz.nr 11/27.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 19.11.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Śmigłowcowej dz.nr 11/28.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 19.11.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Śmigłowcowej dz.nr 13/71.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 19.11.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Hangarowa dz.nr 13/68.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 19.11.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Hangarowa dz.nr 13/69.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 19.11.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Hangarowej dz.nr 11/25.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 19.11.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Hangarowej dz.nr 11/26.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 18.10.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Pszczelarskiej.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 14.11.2018 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Franciszkańskiej.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 18.10.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Legnicy przy ul. Tatarskiej 7.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 18.10.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Legnicy przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 8 .


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 15.10.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 położonego w Legnicy przy ul. Głogowskiej 65.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 15.10.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 położonego w Legnicy przy ul. Nowy Świat 8.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 15.10.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 A położonego w Legnicy przy ul. Poselskiej 1.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 16.10.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Legnicy przy ul. Dziennikarskiej 10.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 16.10.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Legnicy przy ul. Dziennikarskiej 10.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 16.10.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Legnicy przy ul. Kazimierza Wielkiego 40.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 12.10.2018 r. odbędą się rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 położonego w Legnicy przy ul. Łokietka 7.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 29.10.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Hangarowej dz. nr 11/12.

Mapa poglądowa - przetarg ul. Hangarowa


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 29.10.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Pątnowskiej dz. nr 73/5.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 29.10.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Boiskowej dz. nr 21/1.

Mapa poglądowa - przetarg ul. Boiskowa


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 29.10.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Zachodniej - Boiskowej dz. nr 49.

Mapa poglądowa - przetarg ul. Zachodniej - Boiskowej 49


WYNIKI PRZETARGÓW


Informacja o wyniku rokowań na lokal użytkowy nr 1 a przy ul. Kilińskiego 2.


Informacja dot. wyniku przetargu na lokal mieszkalny nr 11 przy Al. Rzeczypospolitej 63.


Informacja o wyniku przetargu na garaż przy ul. Jaworzyńskiej dz.nr 705.


Informacja o wyniku przetargu na garaż przy ul. Jaworzyńskiej dz.nr 706.


Informacja o wyniku przetargu na garaż przy ul. Jaworzyńskiej dz.nr 707.


Informacja o wyniku przetargu na garaż przy ul. Jaworzyńskiej dz.nr 708.


Informacja o wyniku przetargu na garaż przy ul. Jaworzyńskiej dz.nr 710.


Informacja o wyniku przetargu na garaż przy ul. Reymonta dz.nr 122/11.


Informacja dotycząca wyniku przetargu na dzierżawę części działki przy ul. Kilińskiego (cmentarz dla zwierząt).


Informacja o wyniku przetargu na lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Złotoryjskiej 108.


Informacja o wyniku przetargu na lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Złotoryjskiej 108.