Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Całodobowa pomoc weterynaryjna zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych

Całodobowa pomoc weterynaryjna zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych

Gmina Legnica zawarła porozumienia z dwoma lekarzami weterynarii, dotyczące pomocy poszkodowanym zwierzętom w wypadkach komunikacyjnych na terenie miasta Legnicy, są to:

  1. Pani Regina Łatanowska - Lecznica dla Zwierząt, ul. Legnicka 12 w Ziemnicach,
  2. Pan Marek Wytrykowski - Usługi Sanitarno–Weterynaryjne, ul. Asnyka 22g/10 w Legnicy

Podpisano również porozumienia z dwoma Przychodniami Weterynaryjnymi na usługi dotyczące udzielania interwencyjnej pomocy zwierzętom poszkodowanym, znalezionym na terenie Gminy Legnica:

  • Przychodnia Weterynaryjna ul. Wrocławska 172B w Legnicy

Wszystkie w/w porozumienia obowiązują od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r.