Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Przebudowa ulicy Sikorskiego w Legnicy

„Przebudowa ulicy Sikorskiego w Legnicy”

Zdjęcie z lotu ptaka przedstawiające ul. Sikorskiego w trakcie przebudowy. Zdjęcie z lotu ptaka przedstawiające ul. Śikorskiego po przebudowie.

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego pn. Fundusz Dróg Samorządowych

Kwota dofinansowania: 1 075 000,00 zł (w tym w 2019 r.: 275 000,00 zł i w 2020 r.: 800 000,00 zł)

Całkowita wartość inwestycji: 2 816 463,24 zł (w tym 2019 r.: 992 819,19 zł i w 2020 r.: 1 823 644,05 zł)

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Legnicy” jest elementem przebudowy układu komunikacyjnego w tym rejonie miasta. Realizacja zadania podzielona została na 2 odcinki:
Odcinek 1 – równoległy do ul. Śląskiej. Zakres prac obejmował m.in.:

 • budowę nowego miejsca postoju autobusów MPK z przystankiem autobusowym z niezależnym wjazdem i wyjazdem,
 • budowę ścieżki rowerowej,
 • wykonanie terenów zielonych – trawników,
 • wymianę wpustów deszczowych.

Odcinek 2 – od ul. Koskowickiej do ronda na ul. Sudeckiej. Zakres prac obejmował m.in.:

 • przebudowę ul. Sikorskiego,
 • przebudowę skrzyżowania z ul. Koskowicką,
 • przebudowę istniejących chodników i ścieżek rowerowych,
 • remont istniejących studni kanalizacyjnych.

Cele projektu:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie ul. Sikorskiego,
 • poprawa jakości dróg w Legnicy,
 • podwyższenie jakości życia mieszkańców miasta.

Zakładane efekty:

 • zapewnienie bezpiecznego i komfortowego sposobu przemieszczania się dzięki przebudowie ul. Sikorskiego,
 • wzrost zadowolenia mieszkańców Legnicy,
 • poprawa efektywności realizacji zadań publicznych poprzez poprawę dostępu do instytucji świadczących usługi publiczne w zakresie zdrowia, administracji publicznej, edukacji,
 • ułatwienie dostępu do zlokalizowanych w najbliższej okolicy obiektów handlowych, sportowych, kulturalnych i usługowych,
 • poprawa dostępu mieszkańców Legnicy i okolicznych miejscowości do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz obszarów inwestycyjnych zlokalizowanych w rejonie ul. Jaworzyńskiej, Zachodniej i Nowodworskiej.