Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Przebudowa ulicy Sikorskiego w Legnicy

„Przebudowa ulicy Sikorskiego w Legnicy”

Zdjęcie z lotu ptaka przedstawiające ul. Sikorskiego w trakcie przebudowy. Zdjęcie z lotu ptaka przedstawiające ul. Śikorskiego po przebudowie.

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego pn. Fundusz Dróg Samorządowych

Kwota dofinansowania: 1 075 000,00 zł (w tym w 2019 r.: 275 000,00 zł i w 2020 r.: 800 000,00 zł)

Całkowita wartość inwestycji: 2 816 463,24 zł (w tym 2019 r.: 992 819,19 zł i w 2020 r.: 1 823 644,05 zł)

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Legnicy” jest elementem przebudowy układu komunikacyjnego w tym rejonie miasta. Realizacja zadania podzielona została na 2 odcinki:
Odcinek 1 – równoległy do ul. Śląskiej. Zakres prac obejmował m.in.:

 • budowę nowego miejsca postoju autobusów MPK z przystankiem autobusowym z niezależnym wjazdem i wyjazdem,
 • budowę ścieżki rowerowej,
 • wykonanie terenów zielonych – trawników,
 • wymianę wpustów deszczowych.

Odcinek 2 – od ul. Koskowickiej do ronda na ul. Sudeckiej. Zakres prac obejmował m.in.:

 • przebudowę ul. Sikorskiego,
 • przebudowę skrzyżowania z ul. Koskowicką,
 • przebudowę istniejących chodników i ścieżek rowerowych,
 • remont istniejących studni kanalizacyjnych.

Cele projektu:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie ul. Sikorskiego,
 • poprawa jakości dróg w Legnicy,
 • podwyższenie jakości życia mieszkańców miasta.

Zakładane efekty:

 • zapewnienie bezpiecznego i komfortowego sposobu przemieszczania się dzięki przebudowie ul. Sikorskiego,
 • wzrost zadowolenia mieszkańców Legnicy,
 • poprawa efektywności realizacji zadań publicznych poprzez poprawę dostępu do instytucji świadczących usługi publiczne w zakresie zdrowia, administracji publicznej, edukacji,
 • ułatwienie dostępu do zlokalizowanych w najbliższej okolicy obiektów handlowych, sportowych, kulturalnych i usługowych,
 • poprawa dostępu mieszkańców Legnicy i okolicznych miejscowości do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz obszarów inwestycyjnych zlokalizowanych w rejonie ul. Jaworzyńskiej, Zachodniej i Nowodworskiej.

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całej Polski odbywa się najważniejsze dla polskiego rolnictwa obowiązkowe badanie statystyczne – Powszechny Spis Rolny 2020. Spis prowadzony jest  przede wszystkim metodą samospisu internetowego, za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej pod adresem spisrolny.gov.plW sytuacji braku możliwości samodzielnego spisania się przez Internet, można spisać się,  dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 lub skorzystać z pomocy rachmistrza spisowego który zadzwoni, aby pozyskać informacje od tych z Państwa którzy są rolnikami i zamieszkują na terenie Legnicy.