Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Logo

Tytuł projektu

„Przestrzeń gminna - lokalna wartość”
Projekt nr POWR.02.19.00-00-KP11/18

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa II
Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

Wartość całkowita - 50 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich - 42 140,00 PLN

Przedmiotem projektu są konsultacje społeczne oraz warsztaty społeczne przy sporządzaniu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarninów dla terenu ograniczonego ulicami 100-lecia Odzyskania Niepodległości, Jaworzyńską oraz rzeką Młynówką.

Celem Projektu jest wsparcie procesu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego wykraczających poza wymogi nakładane na gminę na mocy przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz, U. z 2018 r. poz.1945).

 

 

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całej Polski odbywa się najważniejsze dla polskiego rolnictwa obowiązkowe badanie statystyczne – Powszechny Spis Rolny 2020. Spis prowadzony jest  przede wszystkim metodą samospisu internetowego, za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej pod adresem spisrolny.gov.plW sytuacji braku możliwości samodzielnego spisania się przez Internet, można spisać się,  dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 lub skorzystać z pomocy rachmistrza spisowego który zadzwoni, aby pozyskać informacje od tych z Państwa którzy są rolnikami i zamieszkują na terenie Legnicy.