Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Dostępna Szkoła

 

Zdjęcie przedstawiające logo: Fundusze Europejskie Program Regionalny, flagę narodową z podpisem Rzeczpospolita Polska, podpisane godło dolnego śląska, flagę Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Gmina Legnica otrzymała grant w projekcie „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską.

Wysokość grantu to 1.395.000 zł. Są to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Logotyp projektu "Dostępna Szkoła"

Projekt realizowany jest w 4 szkołach podstawowych: Szkole Podstawowej Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Legnicy, Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 12 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej przy Zespole Placówek Specjalnych w Legnicy, Szkole Podstawowej Nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego w Legnicy oraz Szkole Podstawowej Nr 20 w Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy.

 

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby rosnącej liczby dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki otrzymanemu grantowi w szkołach przeprowadzone zostaną działania modernizacyjne, zakupione będą pomoce dydaktyczne i wyposażenie. Środki zostaną przeznaczone również na działania podnoszące świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych.

Celem zaplanowanych działań jest eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkól podstawowych.

Logotypy: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Biuro Dostępności, Politechnika Gdańska, Stowarzyszenie Mlodych Lubuszan.