Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego w Legnicy ul. Tatrzańska 9 – utworzenie ekopracowni

Logotyp projektu Ekopracownia

„EKOPRACOWNIA” dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji,
w kwocie 50 000,00 zł

Logotypy Ministerstwa Klimatu i Środowska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewudzkiego Funduszu Ochrony Srodowska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Opis zadania:

W Szkole Podstawowej nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego w Legnicy, w ramach zadania „EKOszesnastka – szkoła z ekologiczną klasą”, utworzona została ekopracownia ze środków pozyskanych z dotacji w ramach Programu priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” na realizację przedsięwzięcia „Ekopracownia – zielone serce szkoły”.

Dokonano zakupu niezbędnego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych poszerzających wiedzę i umiejętności w zakresie ekologii oraz rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności rozwijania kreatywności i innowacyjności oraz kompetencji technicznych i cyfrowych. W pełni wyposażona ekopracownia pozwoli na kształtowanie wśród uczniów postaw prośrodowiskowych, wrażliwości ekologicznej oraz aktywnej postawy wobec zagrożeń środowiska naturalnego i zdrowia człowieka.