Miejska Rada Seniorów w Legnicy


Legniccy seniorzy wybiorą swoich przedstawicieli

do Miejskiej Rady Seniorów

 

19 czerwca 2018 roku o godz.11.00 w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy ul. Jordana 17 w Legnicy odbędzie się III Forum Wyborcze Legnickich Seniorów

Osoby zainteresowane udziałem w Forum proszone są o kontakt do 18 czerwca 2018 roku z Biurem Prezydenta Miasta (Urząd Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8, pok.216, tel.76/72-12-261) lub przesłanie skanu formularza rejestracyjnego na adres e-mail: .

Miejska Rada Seniorów w Legnicy ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Zgodnie ze Statutem działa na rzecz tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w naszym mieście oraz rozwijania więzi międzypokoleniowych. Jej powołanie umożliwia seniorom większy udział w podejmowaniu przez samorząd decyzji w sprawach, które bezpośrednio ich dotyczą.

W skład Miejskiej Rady Seniorów w naszym mieście wejść może od 13 do 17 osób, w tym:

osoby reprezentujące legnickie Uniwersytety Trzeciego Wieku – po 1 osobie z każdego uniwersytetu oraz 2 osoby delegowanie przez Prezydenta Miasta.

Podczas Forum wybrani zostaną kandydaci do Rady, będący przedstawicielami:

  • organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (zgodnie z art.3 ust.3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  • podmiotów i instytucji działających na rzecz osób starszych, w tym organizatorów legnickich uniwersytetów trzeciego wieku,
  • klubów seniora działających przy pomiotach i instytucjach funkcjonujących w Legnicy,
  • sekcji emerytów i rencistów działających przy związkach zawodowych prowadzących działalność na terenie miasta.

Forum Wyborcze zdecyduje o ich ilości, zgodnie ze Statutem może być ich od 8 do 12.

 

Formularz delegata upoważnionego do udziału w wyborach Miejskiej Rady Seniorów w Legnicy można pobrać tutaj.