Zdrowie


Urząd Miasta poszukuje realizatora programu, który w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia będzie udzielał świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii dla dzieci i młodzieży w gabinecie zorganizowanym przez miasto na terenie wybranej szkoły publicznej.

Pomysł szkolnych gabinetów dentystycznych powstał z inicjatywy Ministra Zdrowia, który ogłosił konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.
Celem głównym Programu jest objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży efektywną opieką stomatologiczną, podniesienie poziomu wiedzy uczniów i ich rodziców oraz kształtowanie umiejętności i nawyków dbania o zdrowie jamy ustnej poprzez projekty edukacyjne w ramach Programu.

Na utworzenie takiego gabinetu w ramach konkursu Miasto może otrzymać dofinansowanie do 115 tyś zł na zakup sprzętu stomatologicznego niezbędnego do zabezpieczenia realizacji powyższych świadczeń. Pomieszczenie na ten cel zapewni Miasto.

Przystąpienie do konkursu jest jednak uwarunkowane spełnieniem łącznie kilku wymagań, z których najważniejszym jest zawarcie porozumienia o współpracy z podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń na podstawie umowy z NFZ lub podmiotem, który przystąpi do konkursu na udzielanie ww. świadczeń oraz z podmiotem, który będzie realizował działania z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w określone w projekcie edukacyjnym.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych pod numerem telefonu 76 7212253.


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. J. Iwaszkiewicza 5
tel. centrala 76 721 10 00
e-mail:
wojewodzki(at)szpital.legnica.pl">

www.szpital.legnica.pl