Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji

Zdjęcie przedstawiające logo: Fundusze Europejskie Program Regionalny, flagę narodową z podpisem Rzeczpospolita Polska, podpisane godło dolnego śląska, flagę Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

 

Tytuł projektu

„Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa nr 3 Gospodarka niskoemisyjna

Działanie nr 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych

Poddziałanie nr 1- 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne

Wartość projektu – 9 747 230,53 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 6 675 725,35 zł

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych prac związanych z modernizacją, budową i przebudową miejskiego oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Miejskiej Głogów, Gminy Legnica oraz Gminy Polkowice.

Projekt obejmuje następujące zadania:

 • modernizację oświetlenia ulicznego i drogowego w mieście Głogów;
 • budowę oświetlenia ulicznego w mieście Legnica;
 • przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych Gminy Legnica;
 • przebudowę i wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Polkowice;
 • nadzór inwestorski;
 • nadzór archeologiczny;
 • działania promocyjne.

Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji transportowej poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne przy ulicach i drogach na terenie Gminy Miejskiej Głogów, Gminy Legnica oraz Gminy Polkowice.

Celami szczegółowymi są:

 • poprawa jakości powietrza dzięki ograniczeniu emisji CO2 i innych szkodliwych substancji do atmosfery;
 • poprawa efektywności energetycznej oświetlenia, poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii LED i systemu zarządzania oświetleniem;
 • zmniejszenie zużycia energii, poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii LED;
 • ograniczenie kosztów związanych z eksploatacją miejskiego systemu oświetlenia ulic i dróg;
 • zapewnienie zrównoważonego rozwoju miast, poprzez wykorzystanie energooszczędnych i ekologicznych urządzeń;
 • poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców miast, poprzez ograniczenie poziomu zanieczyszczeń powietrza;
 • zwiększenie bezpieczeństwa publicznego i poprawa bezpieczeństwa na drogach, poprzez zwiększenie widoczności uczestników ruchu.

Realizacja projektu umożliwi:

 • poprawę efektywności energetycznej w sektorze publicznym, dzięki oszczędności energii i ograniczeniu kosztów ponoszonych na oświetlenie;
 • ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, dzięki zastosowaniu ekologicznych rozwiązań technologicznych typu LED, co wpłynie korzystnie na zdrowie i jakość życia społeczności;
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz uczestników ruchu drogowego i pieszego oraz dostosowanie oświetlenia do obowiązującej normy PN EN 13201.

___________________________________________________________________________

Projekt pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji”
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020