Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Służby, inspekcje i straże

Pogotowie Ratunkowe
tel. alarmowy - 999
ul. Dworcowa 7
tel. 76 723 01 41
www.999.lca.pl

Komenda Miejska Policji
ul. Asnyka 3/5
tel. alarmowy - 997,112
tel. centrala 76 876 15 10
Komisariat ul. Staffa2, tel.
76 876 1823 lub 76 876 1810

Straż Miejska
Al. Rzeczypospolitej 3
tel. alarmowy - 986
tel. 76 72 33 180

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
ul. Witelona 2
tel. alarmowy - 998, 112
tel. centrala 76 852 36 61-63
fax 76 866 35 54
e-mail: komenda(at)straz.legnica.eu

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Nowodworska 1
tel. Biuro Obsługi Klienta 76 855 48 00, fax 76 856 73 03
tel. sekretariat 76 855 47 01-02
Pogotowie wodno-kanalizacyjne - 994

EnergiaPro s.a. o/Legnica
ul. Partyzantów 21
tel. centrala 76 866 82 00
Biuro Obsługi Klienta, ul. Działkowa 68/70, tel. 76 866 81 00, fax 76 866 81 68
Posterunek Energetyczny-Miasto, tel. 76 866 82 69
Posterunek Energetyczny-Osiedle, tel. 76 866 84 18, Aleja Marszałka Piłsudskiego 53
Pogotowie energetyczne - 991

Dolnośląska Spółka Gazownicza sp. z o.o.
ul. Ścinawska 1
tel. centrala 76 850 90 00
Rejon Dystrybucji Gazu Legnica tel. 76 850 90 00
Pogotowie Gazownicze - 992
www.dsgaz.pl

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
ul. Poznańska 48
tel. centrala 76 856 82 00
tel. sekretariat 76 856 83 00
fax 76 856 83 05
Pogotowie Cieplne - 993

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy
Ul. Witelona 2
tel. 76 72 21 392; 76 86 22 021
fax 76 72 21 393
e-mail:
m.legnica(at)czkw.wroc.pl
Sygnały alarmowe

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legnicy
ul. Mickiewicza 24
59-220 Legnica
tel. centrala 76 724 53 10
fax 76 724 53 11
e-mail: psse.legnica(at)pis.gov.pl
http://psse.lca.pl/
Po godz.15.00 oraz w dni wolne i świąteczne w sprawach zagrożeń oraz innych zdarzeń prosimy o kontakt z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legnicy pełniącym dyżur pod numerem tel. : 600 312 142

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Wojska Polskiego 10
tel/fax: 76 852 35 95
e-mail: legnicamiasto(at)winb.wroc.pl

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
ul. Nowodworska 60
tel. 76 856 63 50
fax. 76 856 63 55
 • Zakład Oczyszczania Miasta- Legnica
  ul. Nowodworska 48
  tel. 76 856 63 42
 • Zakład Zieleni i Usług Pogrzebowych
  • Cmentarz Komunalny - Legnica
   ul. Wrocławska 124
   tel. 76 854 59 36, 76 856 63 45
  • Palmiarnia - Legnica
   ul. Orła Białego 8
   tel. 76 856 63 47
 • Zakład Inżynierii Miejskiej - Legnica
  ul. Nowodworska 60
  tel. 76 856 63 50
 • Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - Legnica
  ul. Ceglana 2
  tel. 76 856 63 48