Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Procedura udzielania pomocy poszkodowanym zwierzętom bezdomnym w przypadkach zdarzeń drogowych z ich udziałem

Procedura udzielania pomocy poszkodowanym zwierzętom bezdomnym w przypadkach zdarzeń drogowych z ich udziałem

W przypadku zaistniałego zdarzenia drogowego z udziałem zwierzęcia bezdomnego, świadek lub uczestnik, powinien poinformować o tym fakcie funkcjonariusza dyżurnego Straży Miejskiej w Legnicy dzwoniąc pod nr tel. 986, lub po godzinie 22.00 Policję. Funkcjonariusz po otrzymaniu zgłoszenia o zwierzęciu poszkodowanym w wypadku lokomocyjnym, niezwłocznie zawiadamia o zdarzeniu Lecznicę, która na podstawie umowy zawartej z Gminą Legnica ma obowiązek całodobowo udzielać pomocy poszkodowanym zwierzętom.

W przypadku zwierzęcia o wadze do 20 kg lekarz weterynarii przewiezie poszkodowane zwierzę do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy przy ul. Ceglanej. W przypadku braku takiej możliwości transport odbywać się będzie środkiem transportu będącym w dyspozycji Straży Miejskiej, w obecności lekarza.

W przypadku zaistnienia zdarzenia z udziałem zwierząt gospodarskich, które uciekły lub zabłąkały się, a w przypadku których nie jest możliwe ustalenie ich właściciela lub opiekuna, świadek lub uczestnik, powinien poinformować o tym fakcie funkcjonariusza dyżurnego Straży Miejskiej w Legnicy dzwoniąc pod nr tel. 986, lub po godzinie 22.00 Policję.

Funkcjonariusz po otrzymaniu zgłoszenia o zwierzęciu poszkodowanym, niezwłocznie zawiadamia o zdarzeniu Zleceniobiorcę, który na podstawie Porozumienia zawartego z Gminą Legnica zobowiązał się świadczyć usługi w zakresie transportu i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz Lecznicę, która na podstawie Porozumienia zawartego z Gminą Legnica zobowiązała się świadczyć usługi w zakresie opieki weterynaryjnej nad zwierzętami gospodarskimi.