Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

OGŁOSZENIA - OFERTY - KONKURSY


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz utrzymania miejskiej bazy sportowej w 2024 r. (.pdf 94 KB)


Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie sportu i turystyki oraz utrzymania miejskiej bazy sportowej (.PDF, 130 KB)


Otwarty konkurs ofert na zadanie pn. Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży wraz z udziałem w rywalizacji w okresie od listopada do grudnia 2023 r. (.PDF, 128 KB)


Otwarty konkurs ofert na „Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert” w 2023 r. - II (w zakresie kultury fizycznej i sportu) (.PDF, 144 KB)


Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury fizycznej II - Prowadzenie i organizacja rozgrywek szkolnych (.PDF, 125 KB)


Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury fizycznej, turystyki i utrzymania miejskiej bazy sportowej w 2023 r.(.PDF, 102 KB)


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej, turystyki i utrzymania miejskiej bazy sportowej w 2022 r. (.PDF, 91 KB)


Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury fizycznej, turystyki i utrzymania miejskiej bazy sportowej w 2022 r. (.PDF, 146 KB)


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej pn. „Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży wraz z udziałem w rywalizacji w okresie od sierpnia do grudnia 2021 r.” (.PDF, 79 KB)


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej pn. „Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży wraz z udziałem w rywalizacji w okresie od sierpnia do grudnia 2021 r.* (.PDF, 130 KB)


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej. (.PDF, 77 KB)


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i upowszechniania turystyki w 2021 r. (.PDF, 816 KB)


Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na „Prowadzenie i organizację rozgrywek szkolnych dzieci i młodzieży (Igrzyska Dzieci i Licealiada Młodzieży Szkolnej) zgodnie z regulaminem i w zakresie określonym przez Szkolny Związek Sportowy* (.PDF, 77 KB)


Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i turystyki w roku 2021. (.PDF, 1,11 MB)


Komunikat dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej w okresie wrzesień-grudzień 2020. (.PDF, 78 KB)


Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej. (. PDF, 299 KB)


COVID-19: 10 mln zł wsparcia dla organizacji sportowych

Epidemia COVID-19 wpływa na funkcjonowanie organizacji pozarządowych, również tych, które w ramach realizacji zadań publicznych organizują działania i aktywności sportowe. Z myślą o nich powstał "Program wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19". Jego celem jest jak najszybsze wsparcie organizacji wymagających pomocy, dlatego procedury przyznawania dotacji zostały uproszczone, a składane wnioski będą rozpatrywane na bieżąco. Przyjęty przez Radę Ministrów 5 maja br. Program, którego budżet wynosi 10 milionów złotych, ma na celu umożliwienie dalszego funkcjonowania organizacji pozarządowych w czasie sytuacji epidemicznej, jak również ich wsparcie w ramach przeciwdziałania koronawirusowi.

Dotacje w ramach programu są dostępne m.in. dla "sportowego" sektora pozarządowego:

    organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie -
    w tym w szczególności stowarzyszeń i ich związków, fundacji oraz jednostek terenowych organizacji pozarządowych
    posiadających osobowość prawną;
    klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów Ustawy o Sporcie, które nie działają w celu
    osiągnięcia zysku.

Dotacje będą przyznane w ramach dwóch priorytetów, a uzyskane dofinansowanie będzie można przeznaczyć na:

1. Działania wspierające (Priorytet 1):

    Uzupełnianie zadań administracji publicznej, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19 w społecznościach lokalnych.

2. Bezpieczeństwo organizacji pozarządowej (Priorytet 2) tj.

    Realizację działań, które musiały zostać wstrzymane przez epidemię;
    Realizację działań, które umożliwią dalsze funkcjonowanie organizacji;
    Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji powyższych działań;
    Wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań.

Maksymalna kwota dotacji w Priorytecie 1 wynosi 50 tys. zł, a Priorytecie 2 – 40 tys. zł. Przy aplikowaniu nie jest wymagany wkład własny. Program ma działać w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego oraz 90 dni po jego zakończeniu. Instytucją Zarządzającą programem jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Ogłoszenie o naborze i zasadach otrzymania dotacji: https://www.niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19/

Program wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19: https://pozytek.gov.pl/program-wsparcia-doraznego-organizacji-pozarzadowych-w-zakresie-przeciwdzialania-skutkom-covid-19-przyjety-przez-rade-ministrow/


Komunikat Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy w sprawie rozliczania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2020 w związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii COVID-19.


Komunikat o odwołaniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej pn.: „Organizacja w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział w zawodach w okresie kwiecień – październik 2020 r.” – zadanie 3.


Odwołanie otwartego konkursu ofert ogłoszonego 27 lutego 2020 r.


Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej: Organizacja w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział  w zawodach w okresie kwiecień – październik 2020 r.


Komunikat dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej, turystyki i utrzymania bazy sportowej w 2020 r.


Spotkanie dla organizacji pozarządowych dotyczące wypełniania i składania ofert w otwartych konkursach realizowanych przez Wydział Sportu Urzędu Marszałkowskiego – Wrocław, 18 grudnia 2019 r.


Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i turystyki w roku 2020


Komunikat dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej


Upowszechnianie pływania wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.


LXII Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej


Komunikat o dofinansowaniu oferty Klubu Szachowego Miedź Legnica w trybie art. 19 a udppiw na zadanie: Udział w Ekstralidze seniorów w szachach


Komunikat o dofinansowaniu oferty Klubu Kibiców Niepełnosprawnych Miedź Legnica w trybie art. 19 a udppiw na zadanie: Ogólnopolski Turniej Kibice Razem 2019 dla dzieci


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w okresie wrzesień – grudzień 2019


Oferta Stow. Klubu Kibiców Niepełnosprawnych w trybie art. 19 a udppiw na zadanie: Ogólnopolski Turniej Sportowy Kibice Razem 2019 dla dzieci


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadanie: Organizacja i prowadzenie szkolenia na etapie wstępnym i podstawowym w piłce ręcznej dla dzieci i młodzieży z rejonu Piekar, Kopernika, Osiedla Sienkiewicza, Osiedla Ptasiego, Al. Rzeczypospolitej.


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadanie: Organizacja wyjazdowych form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży zamieszkałej w Legnicy – 2019


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie: Organizacja i prowadzenie szkolenia na etapie wstępnym i podstawowym w piłce ręcznej dla dzieci i młodzieży z rejonu Piekar, Kopernika, Osiedla Sienkiewicza, Osiedla Ptasiego, Al. Rzeczypospolitej.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie: Organizacja wyjazdowych form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży zamieszkałej w Legnicy – 2019.


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadanie: Organizacja wyjazdowych form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży zamieszkałej w Legnicy - 2018.


Oferta złożona w trybie art. 19a przez TPD Oddział Miejski w Legnicy na realizację zadania publicznego pn. V Ogólnopolski Turniej Młodzieżowy Ośrodków “Kibice Razem” w Polsce.


Komunikat o dofinansowaniu oferty złożonej w trybie art. 19a przez Ognisko TKKF “Śródmieście” na realizację zadania publicznego “Lato z trójbojem siłowym” – popularyzowanie uczestnictwa w zajęciach sportowych dzieci i młodzieży.


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie kultury fizycznej, Nr 3 cz. I - Organizacja w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział w zawodach w okresie kwiecień - październik 2018 r.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie: Organizacja wyjazdowych form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży zamieszkałej w Legnicy - 2018.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania: Organizacja w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział w zawodach w okresie kwiecień – październik 2018 r.


W związku z planowanym ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w Legnicy imprez sportowych dla dzieci i młodzieży o zasięgu regionalnym, krajowym lub międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) w roku 2018, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy informuje o możliwości zgłaszania propozycji imprez i wydarzeń sportowych do 15 lutego br.


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki w 2018 r.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki w 2018 r.


Oferta Klubu Sportowego “Dziewiątka” na realizację zadania pn. Udział w Dolnośląskiej Lidze Piłki Ręcznej Dziewcząt, Młodziczek i Juniorek Młodszych wraz z uczestnictwem w turniejach w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Oferta Klubu Sportowego WANKAN na realizację zadania pn. Zimowe Mistrzostwa Okręgu w Pływaniu 2017 r. w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Oferta Młodzieżowego Klubu Sportowego IKAR Legnica na realizację zadania pn. Udział w rozgrywkach Piłki Siatkowej Drużyn Młodzieżowych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Oferta LK Taekwon-do na realizację zadania pn. Popularyzowanie uczestnictwa w zajęciach sportowych i we współzawodnictwie sportowym wśród dzieci i młodzieży w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Oferta Młodzieżowego Klubu Sportowego Miedź Legnica na realizację zadania pn. Piłka nożna dla każdego 4-5 latka – zajęcia z elementami piłki nożnej dla grup początkujących Bambini i Krasnale w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Oferta MKS Miedź Legnica S.A. na realizację zadania pn. Szkolenie dzieci – Akademia Piłkarska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Oferta KS Konfeks Legnica na realizację zadania pn. Udział w rozgrywkach Dolnośląskiej Ligi Juniorów Młodszych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie: Organizacja w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział w zawodach w okresie listopad – grudzień 2017 r.


Oferta MSPR “Siódemka” Legnica na realizację zadania pn. Udział grup młodzieżowych w obozie sportowym w miejscowości Dźwirzyno w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadanie: Organizacja wyjazdowych form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży zamieszkałej w Legnicy-2017.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie: Organizacja wyjazdowych form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży zamieszkałej w Legnicy - 2017


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na Zadanie Nr 3 - Organizacja w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział w zawodach w okresie kwiecień - listopad 2017r.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie: “Organizacja w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział w zawodach w okresie kwiecień - listopad 2017 r.”


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadanie: Utrzymanie miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące utrzymanie kompleksu boisk przy ul. Sportowców/Świerkowa oraz stadionu piłkarskiego przy ul. Grabskiego w Legnicy.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie: Utrzymanie miejskiej bazy sportowej poprzez bieżące utrzymanie kompleksu boisk przy ul. Sportowców/Świerkowa oraz stadionu piłkarskiego przy ul. Grabskiego w Legnicy.


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2017 r.


W związku z planowanym ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w Legnicy imprez sportowych dla dzieci i młodzieży o zasięgu regionalnym, krajowym lub międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) w roku 2017, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy informuje o możliwości zgłaszania propozycji imprez i wydarzeń sportowych do 10 lutego br.

Ogłoszenie

Formularz zgłoszeniowy


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki w 2017 r.


Oferta MKS Ikar Legnica w trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie pn. Udział w rozgrywkach Piłki Siatkowej drużyn młodzieżowych


Oferta Miejskiego Klubu Sportowego Miedź Legnica S. A. w trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie: Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Kobiet


Oferta Legnickiego Stowarzyszenia Futbol 5 w trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie “Organizacja Legnickiej Ligi Halowej”


Oferta MSPR “Siódemka” Legnica w trybie 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie “Udział w rozgrywkach Dolnośląskiej Ligi Piłki Ręcznej Juniorów, Juniorów Młodszych, Młodzików, Chłopców oraz udział w Turniejach Ogólnopolskich”


Oferta TPD w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania pn. III Ogólnopolski Turniej Młodzieżowy Ośrodków “Kibice Razem” w Polsce


 1. Oferta UKS Dziewiątka w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania pn. Udział w Dolnośląskiej Lidze Piłki Ręcznej Dziewcząt, Młodziczek i Juniorek Młodszych wraz z uczestnictwem w turniejach
 2. Oferta KS “Konfeks” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania pn. Udział w rozgrywkach dolnośląskiej ligi juniorów młodszych
 3. Oferta KS WANKAN w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania pn. XIII Mistrzostwa Zagłębia Miedziowego w Pływaniu
 4. Oferta w trybie art. 19a, Uczniowskiego Klubu Sportowego “Dziewiątka” w Legnicy dot. organizacji zadania publicznego pn: Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce ręcznej dziewcząt wraz z przygotowaniem do rozgrywek młodziczek w ramach Dolnośląskiej Ligi Piłki Ręcznej
 5. Ogłoszenie wyników wsparcia finansowego w zakresie sportu (piłka ręczna)
 6. Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie w zakresie sportu
 7. Komunikat w sprawie wsparcia organizacji XI Festiwalu Plażowych Gier Zespołowych "Kormoran Beach Party-Legnica 2016" – oferta w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożona przez Uczniowski Klub Sportowy przy I LO. 
 8. Komunikat w sprawie wsparcia eliminacji legnickich do III Turnieju młodzieżowego „Kibice Razem” – oferta w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Legnicy.
 9. Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Uczniowski Klub Sportowy przy I LO dot. organizacji w Legnicy XI Festiwalu Plażowych Gier Zespołowych "Kormoran Beach Party-Legnica 2016"
 10. Komunikat w sprawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Uczniowski Klub Sportowy przy I LO dot. organizacji w Legnicy XI Festiwalu Plażowych Gier Zespołowych "Kormoran Beach Party-Legnica 2016"
 11. Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Uczniowski Klub Sportowy przy I LO dot. organizacji w Legnicy XI Festiwalu Plażowych Gier Zespołowych "Kormoran Beach Party-Legnica 2016"
 12. Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Legnicy dot. organizacji zadania publicznego pn. Eliminacje legnickie do III Turnieju młodzieżowego “Kibice Razem”.
 13. Komunikat o dofinansowaniu w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadania “1/8 Finału Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Piłce Ręcznej”
 14. Oferta Klubu MSPR “Siódemka” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie “1/8 Finału Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Piłce Ręcznej”
 15. Urząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do udziału w programie Aktywny Dolny Śląsk.
 16. Organizacja w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział w zawodach w okresie od kwietnia do października 2016 roku
 17. Komunikat o przyznanym dofinansowaniu w trybie art. 19a dla Stowarzyszenia Zawisza-Zrzeszenie Aktywności Wszelakiej i Sportów Zdecydowanie Amatorskich w Legnicy, ul. Andersa 9/1 w wysokości 7500 zł dotyczącego zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej pn. Bieg "Bitwy pod Legnicą 1241 - Półmaraton"
 18. Komunikat o przyznanym dofinansowaniu w trybie art. 19a dla Fundacji Mogę-Chcę-Potrafię w Legnicy w wysokości 1975 zł dotyczącego zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej pn. LEGNICZANIE W BIEGU
 19. Komunikat w sprawie wsparcia w trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania publicznego pn. Mistrzostwa Polski w Pływaniu Juniorów Młodszych 15 lat Gorzów Wielkopolski oraz 14 lat Olsztyn 4-6.03.2016 r.
 20. ZGŁOSZENIE ORGANIZACJI IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W LEGNICY planowanej w roku 2016.
  Termin złożenia: do 8 lutego 2016 roku.
 21. Komunikat dotyczący ofert, które wpłynęły w otwartym konkursie ofert w dziedzinie sportu i rekreacji
 22. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2016 r.
 23. Oferta Klubu Sportowego “Konfeks” w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 24. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na na organizację w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział w zawodach w okresie październik - grudzień 2015 r.
 25. Komunikat o dofinansowaniu w trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadania pn. Mistrzostwa Polski w Pływaniu Juniorów Młodszych 14 lat, Olsztyn 3-5.07.2015 r.
 26. Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania pn. Organizacja wyjazdowych form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży zamieszkałej w Legnicy - 2015
 27. Komunikat o wpłynięciu ofert w konkursie na realizację zadania pn. Organizacja wyjazdowych form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży zamieszkałej w Legnicy - 2015
 28. Komunikat o ofercie Klubu Sportowego Feniks Legnica – tryb art. 19a
 29. OKO w trybie art. 19a Finał Mistrzostw Polski Juniorów w Piłce Ręcznej "Final Four"
 30. OKO 2 Organizacja w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział w zawodach w okresie marzec-październik 2015 r., Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z różnych środowisk i dyscyplin sportu
 31. Oferta składana w trybie art. 19a Młodzieżowego Stowarzyszenia Piłki Ręcznej SIÓDEMKA Legnica, pn. Finał Mistrzostw Polski Juniorów w Piłce Ręcznej "FINAL FOUR"
 32. Ogłoszenie Nr 2/2015 otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w roku 2015 - zadanie nr 3 cz.I, zadanie nr 5 cz.II
 33. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki realizowane w 2015 r.
 34. Zgłoszenia do Rady Sportu w Legnicy na lata 2015-2016.
 35. Ogłoszenie konkursu na organizację w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział w zawodach w okresie od listopada do grudnia 2014 r. - c.d. zadania Nr 3
 36. Komunikatu o złożonych ofertach OKO 2014 cd z.3
 37. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Organizacja wyjazdowych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Legnicy, ze szczególnym uwzględnieniem uczestników z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
 38. Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn. “Organizacja w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział w zawodach w okresie od kwietnia do czerwca 2014 r.”
 39. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Ograniczenie patologii wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez upowszechnianie uprawiania sportu oraz kulturalnego uczestnictwa w wydarzeniach sportowych - KIBICE RAZEM”
  - szczegółowe warunki konkursu
 40. Ogłoszenie zmieniające ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. Organizacja wyjazdowych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Legnicy, ze szczególnym uwzględnieniem uczestników w rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
 41. Otwarty konkurs ofert w na organizację w Legnicy imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadregionalnym, krajowym i międzynarodowym (turnieje, mityngi itp.) oraz udział w zawodach w okresie od kwietnia do czerwca 2014 r.
 42. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. Organizacja wyjazdowych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Legnicy, ze szczególnym uwzględnieniem uczestników w rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
 43. Ogłoszenie o ofertach, które wpłynęły na otwarty konkursu ofert w dziedzinie sportu i rekreacji
 44. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w dziedzinie sportu i rekreacji
 45. Komunikat z rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert w zakresie kultury fizycznej i turystyki w roku 2014
 46. Komunikat dotyczący ofert, które wpłynęły w otwartym konkursie ofert w dziedzinie sportu i rekreacji
 47. Otwarty konkurs ofert w dziedzinie sportu i rekreacji
 48. Zgłoszenia organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych w roku 2014.
 49. Wykaz imprez organizowanych w Legnicy w ramach V Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. XIX Sportowy Turniej Miast i Gmin 2013.
 50. Legnicki Animator Osiedlowy -założenia programowe.