Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

MKR: przydatne strony i adresy

Arbiter Bankowy
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
tel.  (48) 22 486 81 80, (48) 22 486 81 90
www.zbp.pl


Europejskie Centrum Konsumenckie
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel. (48) 22 55 60 118
www.konsument.gov.pl


Komisja Nadzoru Finansowego
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel. (48) 22 262 58 00
www.knf.gov.pl


Rzecznik Finansowy
al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa
tel. (48) 22 333 73 26
www.rf.gov.pl


Rzecznik Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
tel. (48) 22 532 82 50
www.bpp.gov.pl


Rzecznik Praw Pasażerów Kolei przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego
al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
www.utk.gov.pl/pl/rzecznik


Urząd Komunikacji Elektronicznej- Delegatura we Wrocławiu
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17
50-044 Wrocław
T: +48 71 34 88 650
www.uke.gov.pl


Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. M. Flisa 2
02-247 Warszawa
tel. (48) 22 520 72 00
www.ulc.gov.pl


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel. (48) 22 556 08 00
www.uokik.gov.pl


Urząd Regulacji Energetyki
ul.Chłodna 64
00-872 Warszawa
tel. (48) 22 661 61 07, (48) 22 661 61 66
www.ure.gov.pl


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legnicy
ul. Mickiewicza 24
59-220 Legnica
tel. 76 724 53 10
www.psselegnica.pis.gov.pl


Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Legnicy
ul. F. Skarbka 3
59-220 Legnica
tel: 76 852 27 77
https://wiih.ibip.wroc.pl/public