Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (lata 2022-2026)

Zdjęcie przedstawiające Flagę i Godło Państwowe

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin
„Za życiem” na lata 2022 – 2026

Priorytet II Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny.

Zadanie 2.4. Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie
od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie w zakresie zapewnienia realizacji zadań
wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu.

DOFINANSOWANIE
1.418.637,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
1.418.637,00 zł