Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Uniwersytety Trzeciego Wieku

Legnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy

Legnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest samorządową, publiczną placówką kształcenia ustawicznego aktywizującą osoby starsze, działającą na podstawie uchwały Rady Miejskiej  Legnicy z dnia 26 marca 2007 r. Swoją działalność rozpoczął 26 września 2007 r. Organem prowadzącym Legnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest Miasto Legnica.
 
Celem Legnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest:

 • stymulowanie rozwoju osobowego oraz intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności osób starszych,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej (w tym w zakresie ochrony i promocji zdrowia), kulturalnej, twórczej i krajobrazowo-turystycznej dla osób starszych,
 • aktywizacja społeczna osób starszych i jej propagowanie,
 • upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej.

 

LUTW realizuje swoje cele m. in. poprzez:

 • wykłady, seminaria, dyskusje, konferencje naukowe z różnych dziedzin nauki,
 • konwersatoria z języków obcych,
 • zajęcia informatyczne,
 • warsztaty psychologiczne i artystyczne,
 • spotkania z przedstawicielami nauki, kultury, sztuki, polityki, gospodarki,
 • zajęcia z kultury fizycznej i rehabilitację zdrowotną,
 • aktywną działalność turystyczno-krajoznawczą,
 • działalność w zespołach, klubach i sekcjach zainteresowań,
 • samopomoc koleżeńską i pracę społeczną słuchaczy,
 • prowadzenie akcji informacyjnej i wydawniczej, propagującej działalność LUTW.

 

Przy LUTW działa chór „Amabile”, który liczy obecnie 40 osób i osiąga ogólnopolskie sukcesy. Licznymi nagrodami może się również pochwalić Grupa Malarska. Słuchacze uniwersytetu uczestniczą w zajęciach dotyczących technologii informacyjnej i komunikacyjnej, języków obcych, dietetyki, psychologii, historii sztuki, edukacji regionalnej, tańca i wielu innych. Wysoki poziom wykładów gwarantują naukowcy m.in. z Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy.
LUTW jest członkiem Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku we Wrocławiu.

Zapisy na LUTW odbywają się raz w roku i są bezpłatne. Opłata semestralna jest uzależniona od ilości wybranych zajęć. Słuchaczem może zostać każda osoba w wieku starszym, niezaangażowana zawodowo, która pragnie aktywnie spędzać czas wolny, rozwijać się i wnosić swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianie celów Legnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także złoży pisemną deklarację przystąpienia do grona jego słuchaczy. Przynależność do LUTW jest bezterminowa.

Kontakt:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy
ul. Grunwaldzka 2-20 (budynek CKZ)
tel. 76 722 35 40
e-mail: lutw@ckziu.legnica.eu


Pełna informacja znajduje się na stronie www.ckziu.legnica.eu.

Zapraszamy na Fb: https://www.facebook.com/Legnicki-Uniwersytet-Trzeciego-Wieku-100335904717375/

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Celem Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest edukacja słuchaczy, rozwijanie ich sprawności intelektualnej, upowszechnianie wiedzy z różnych dziedzin, organizacja spotkań ludzi o podobnych zainteresowaniach i aspiracjach.
Uniwersytet realizuje swoją działalność poprzez wykłady, seminaria, dyskusje, konferencje naukowe, spotkania z ludźmi nauki, kultury, polityki, sportu, mediów, prowadzenie aktywnej działalności turystyczno-krajoznawczej itp. itd.
Słuchaczem Uniwersytetu może zostać każda osoba, przede wszystkim emeryt lub rencista bez względu na poziom wykształcenia.

Kontakt:
Biblioteka PWSZ im. Witelona w Legnicy
pokój 5 budynek C, tel. 76 72 32 370 lub 371
e-mail: utw@pwsz.legnica.edu.pl
(wt. i pt. od 13.00 do 15.00)

Regulamin oraz wzory wszystkich potrzebnych dokumentów są dostępne na stronie: www.pwsz.legnica.edu.pl.
 

Uniwersytet Trzeciego Wieku
Diecezji Legnickiej

To propozycja dla dorosłych, którzy bez względu na wiek, status zawodowy czy wykształcenie, pragną pogłębiać swoją wiedzę w zakresie podstawowym z teologii, filozofii oraz nauk biblijnych. Jest to projekt współorganizowany z Dziełem Biblijnym im. Jana Pawła II.

Kontakt:
ul. Jana Pawła II nr 1, Legnica
tel. 76 72 44 118, 76 72 44 137
e-mail: utw@diecezja.legnica.pl

Informacje o zajęciach oraz wymaganych dokumentach są dostępne na stronie:
www.utw.diecezja.legnica.pl.