Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem – ofiarami przemocy w Legnicy (zadanie w zakresie zakupu sprzętu i wyposażenia)

Zdjęcie przedstawiające Flagę i Godło Państwowe

Nazwa zadania

„Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem – ofiarami przemocy w Legnicy”

Zadanie w zakresie  zakupu sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowo budowanego Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem.

 

Źródło dofinansowania

Dotacja celowa ze środków budżetu państwa, w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na rok 2023, Działanie 1.4 Rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

 

Wartość całkowita zadania

1 605 575,00 PLN

Wartość dotacji

1 284 460,00 PLN

 

Opis zadania

Zadanie dot. zakupu sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowo budowanego Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem w Legnicy przy ul. Przemysłowej 5 w Legnicy. Sprzęt i wyposażenie niezbędne są do oddania obiektu do użytkowania w roku 2023 i zapewnienia mu pełnej funkcjonalności poprzez odpowiednie zagospodarowanie pomieszczeń budynku takich jak: pomieszczenia mieszkalne, w tym pokój dla osoby z niepełnosprawnościami, łazienki, umywalnie, aneksy kuchenne, pralnie, świetlice, szatnia, stołówka, wydawalnia posiłków, pomieszczenia administracji, biuro psychologa, pokój do terapii, dyżurka.

Zakupienie wyposażenia i niezbędnych sprzętów przyczyni się do poprawy standardów w zakresie terapeutyczno-wychowawczym, interwencyjnym, bytowym, ochrony zdrowia i życia rodziny.

Plakat informacyjny