Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Modernizacja płyty Rynku i ulic przyległych

Modernizacja płyty Rynku i ulic przyległych

Legnicki Rynek Legnicki Rynek
Legnicki Rynek Legnicki Rynek

Źródło dofinansowania - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem projektu było odtworzenie staromiejskiego klimatu śródmieścia Legnicy poprzez całkowitą wymianę nawierzchni Rynku i ulic przyległych, z odtworzeniem układu historycznego z podziałem na jezdnie i chodniki. Realizacja projektu pozwoliła na przekazanie mieszkańcom miasta bezpiecznego, funkcjonalnego oraz urokliwego miejsca spotkań, spacerów i zakupów, a także prowadzenia imprez  plenerowych.

Wykonano:

  • nawierzchnie drogowe kamienne (jezdnie, place, parkingi i chodniki) w tym: Plac Powstańców Wielkopolskich, Plac Katedralny, płyta Rynku, ul. Rycerska, ul. Grodzka, ul. Środkowa, wnętrze blokowe ul. NMP - Rynek - ul. Środkowa ,
  • sieć kanalizacji deszczowej,
  • sieć kanalizacji sanitarnej,
  • sieć wodociągową,
  • przebudowę oświetlenia ulicznego,
  • trawniki wraz z instalacją zraszającą i nasadzenia zieleni na Placu Powstańców Wielkopolskich,
  • elementy małej architektury - m.in. fontanna ze sterowaniem, gazony metalowe zdrzewkami, słup ogłoszeniowy podświetlany, studnia kompletna z kratą, „ring" zgranitu, kula z brązu z mapą przestrzenną miasta Legnicy z XVIII w., fragment szyn tramwajowych, maszty na flagi.

Umowa Dotacji Nr 35/D/OW/LG/2009 z dnia 24.09.2009r. podpisana pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a Gminą Legnica.

Umowa Pożyczki Nr 26/P/OW/LG/2009 z dnia 24.09.20009r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a Gminą Legnica.

Całkowita wartość projektu: 16.536.355,78 zł

Kwota dofinansowania:

  • dotacja:        411.500,00 zł, 
  • pożyczka:      573.800,00 zł.

Okres realizacji: 2006-2010r.