Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Realizacja PONE na terenie Legnicy – likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica

logo

Program

„Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA

Tytuł projektu

„Realizacja PONE na terenie Legnicy – likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica”

Wartość całkowita zadania – 4 639 660,89 PLN

Wartość dofinansowania -  1 831 160,00 PLN, w tym:

Dotacja – 1 658 966,00 PLN

Pożyczka – 172 194,00 PLN

Źródła dofinansowania: WFOŚiGW i NFOŚiGW

Okres realizacji: 2014-2016

Przedmiot projektu:

- budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej i przyłączenie do niej budynków użyteczności publicznej tj. Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Legnicy oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Legnicy

 - termomodernizacja budynków przy ul. Głogowskiej 10 i 71 w Legnicy wraz z wymianą źródeł ciepła i podłączeniem do sieci ciepłowniczej

- likwidacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w ramach indywidulanych inwestycji mieszkańców Legnicy (wymiana na ekologiczne źródła ciepła)

- przeprowadzenie kampanii edukacyjnej na terenie miasta Legnicy

-utworzenie baz danych pozwalających na inwentaryzację źródeł emisji w mieście Legnicy

 

Beneficjent zadania: Gmina Legnica

Partner zadania: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. (WPEC)

Jednostki zaangażowane w realizację zadania:

•          Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy

•          Miejskie Przedszkole Nr 7 w Legnicy

•          Szkoła Podstawowa nr 2 w Legnicy