Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Przebudowa przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Wrocławska/ul. Różana, Legnica

Flaga, godło Polski

Dofinansowano ze środków


Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
(zakres dotyczący poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych)


Zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych droga krajowa nr 94, ul. Wrocławska/ul. Różana, Legnica”


Wartość dofinansowania: 124 476,80 zł

 

Całkowita wartość zadania: 155 596,00 zł


Zadanie dotyczy przebudowy przejścia dla pieszych przy ul. Wrocławskiej/ul. Różanej w Legnicy.
Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.
Zakres rzeczowy obejmuje m.in.:
       • wykonanie dodatkowego oświetlenia przejścia,
       • zawężenie jezdni do jednego pasa ruchu do jazdy na wprost (uspokojenie ruchu),
       • budowa azylu (strefy oczekiwania) dla pieszych,
       • zastosowanie systemu informacji fakturowej,
       • wykonanie nawierzchni jezdni w miejscu przejścia dla pieszych w kolorze czerwonym,
       • wprowadzenie dodatkowych rozwiązań z zakresu organizacji ruchu drogowego w pobliżu
przejścia dla pieszych.