Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Selektywna zbiórka odpadów

Zdjęcie przedstawia flagę Ukrainy

Selektywne zbieranie odpadów oznacza, że właściciel nieruchomości segreguje "u żródła" tj. w miejscu zamieszkania odpady komunalne:

Pojemnik żółty na METALE I TWORZYWA SZTUCZNE WRZUCAMY butelki plastikowe, nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików, plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe, kartony po mleku / sokach, puszki pożywności, folia aluminiowa, opakowania po środkach czystości, kosmetykach, długopis plastikowy / metalowy, deska do krojenia plastikowa, folia na dokumenty, skoroszyty plastikowe, gąbka, klocki plastikowe, naczynia jednorazowe z plastiku, opakowanie po chipsach, papier z powłoką foliową, papierki po cukierkach, sztućce plastikowe, zabawki z tworzywa sztucznego, czyste plastikowe opakowania na jajka. NIE WRZUCAMY opakowań po lekach, zużytych baterii i akumulatorów, puszek po farbach i lakierach

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Przed wrzuceniem:

 • opróżnij z zawartości (nie ma obowiązku mycia)
 • odkręć nakrętkę
 • zgnieć aby zmniejszyć objętość

WRZUCAMY:

 • butelki plastikowe
 • nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików
 • plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe
 • kartony po mleku / sokach
 • puszki pożywności
 • folia aluminiowa
 • opakowania po środkach czystości, kosmetykach
 • długopis plastikowy / metalowy
 • deska do krojenia plastikowa
 • folia na dokumenty, skoroszyty plastikowe
 • gąbka
 • klocki plastikowe
 • naczynia jednorazowe z plastiku
 • opakowanie po chipsach
 • papier z powłoką foliową
 • papierki po cukierkach
 • sztućce plastikowe
 • zabawki z tworzywa sztucznego
 • plastikowe opakowania na jajka (czyste)

NIE WRZUCAMY:

 • opakowań po lekach
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek po farbach i lakierach

Pojemnik niebieski na PAPIER WRZUCAMY: opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma i ulotki, zeszyty, papier biurowy, karton po pizzy niezatłuszczony, papierowa wytłaczanka na jajka (czysta), kubek papierowy, papier opakowaniowy, rolka po papierze toaletowym lub ręczniku kuchennym, tektura falista, papierowa torba na zakupy, ulotki. NIE WRZUCAMY odpadów higienicznych np. ręczników papierowych i zużytych chusteczek, kartony po mleku i napojach, papieru lakierowanego i powleczonego folią, tłustego papieru, papierowych worków po nawozach i materiałach budowlanych

PAPIER

WRZUCAMY:

 • opakowania z papieru i tektury
 • gazety, czasopisma i ulotki
 • zeszyty
 • papier biurowy
 • karton po pizzy niezatłuszczony
 • papierowa wytłaczanka na jajka (czysta)
 • kubek papierowy
 • papier opakowaniowy
 • rolka po papierze toaletowym lub ręczniku kuchennym
 • tektura falista
 • papierowa torba na zakupy
 • ulotki

NIE WRZUCAMY:

 • odpadów higienicznych np. ręczników papierowych i zużytych chusteczek
 • kartony po mleku i napojach
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • tłustego papieru
 • papierowych worków po nawozach i materiałach budowlanych

Pojemnik zielony na SZKŁO Przed wrzuceniem opróżnij z zawartości (nie ma obowiązku mycia), zakrętki i kapsle odkręcamy i wrzucamy do metali i tworzy sztucznych. WRZUCAMY butelki po napojach i żywności, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach np. opakowania po perfumach. NIE WRZUCAMY ceramiki, doniczek, porcelany, szkła okularowego i żaroodpornego, zniczy szklanych (zawierają pozostałości wosku), żarówek, świetlówek i reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach i olejach silnikowych, luster i szyb

SZKŁO

Przed wrzuceniem:

 • opróżnij z zawartości (nie ma obowiązku mycia)
 • zakrętki i kapsle odkręcamy i wrzucamy do metali i tworzy sztucznych

WRZUCAMY:

 • butelki po napojach i żywności
 • słoiki
 • szklane opakowania po kosmetykach np. opakowania po perfumach

NIE WRZUCAMY:

 • ceramiki, doniczek, porcelany
 • szkła okularowego i żaroodpornego
 • zniczy szklanych (zawierają pozostałości wosku)
 • żarówek, świetlówek i reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach i olejach silnikowych
 • luster i szyb

Pojemnik brązowy na odpady BIO WRZUCAMY odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia,, gałęzie drzew i krzewów, igliwie, skoszoną trawę, liście, kwiaty, chwasty, trociny i korę drzew, filtr do kawy z fusami, fusy po herbacie i kawie czyste, kwiaty doniczkowe bez doniczek. NIE WRZUCAMY ziemi i kamieni, popiołu, drewna impregnowanego, kości, odchodów zwierząt

BIO

WRZUCAMY:

 • odpadki warzywne i owocowe
 • resztki jedzenia,
 • gałęzie drzew i krzewów, igliwie
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty, chwasty
 • trociny i korę drzew
 • filtr do kawy z fusami
 • fusy po herbacie i kawie czyste
 • kwiaty doniczkowe bez doniczek

NIE WRZUCAMY:

 • ziemi i kamieni
 • popiołu
 • drewna impregnowanego
 • kości
 • odchodów zwierząt

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone z częstotliwością:

 • niesegregowane zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu,
 • bioodpady – nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu
 • metale i tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
 • szkło – nie rzadziej niż raz na miesiąc,
 • papier – nie rzadziej niż raz na miesiąc.

Pozbywanie się odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego możliwe jest w systemie akcyjnym – nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

NOWE ZASADY SEREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH - ulotka awers