Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica

   Tytuł projektu

 „Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica”

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno- komunikacyjne

 Działanie 2.1 E-usługi publiczne

Poddziałanie 2.1.1– E-usługi publiczne  - konkursy horyzontalne

 

Wartość całkowita – 1 555 259,27 PLN

Wkład Funduszy Europejskich -  703 808,14 PLN

 

Przedmiotem projektu są inwestycje obejmujące obszary:

- front-office: budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych umożliwiających świadczenie 10 nowych e-usług na najwyższym poziomie dojrzałości (4 - transakcja i 5 - personalizacja),

 - back-office: budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych, integracja systemów dziedzinowych umożliwiająca automatyzację procesów i procedur, modernizacja i aktualizacja baz danych istotnych z punktu widzenia nowych e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury technicznej oraz szkolenia administratorów i użytkowników (pracowników Urzędu Miasta Legnica obsługujących merytorycznie wdrażane systemy).

 

Głównym celem Projektu jest zwiększenie ilości i podniesienie dojrzałości świadczonych przez Urząd Miasta Legnica e-usług, a przez to zwiększenie ilości klientów korzystających z tej formy komunikacji z urzędem.

 

Celami szczegółowymi Projektu są:

- zapewnienie użytkownikom szerokiego dostępu do e-usług publicznych, świadczonych przez Urząd Miasta Legnica,

 - podniesienie jakości usług publicznych,

- obniżenie kosztów świadczenia przez Urząd usług publicznych,

- zwiększenie stopnia wykorzystywania technologii informatycznych przez mieszkańców regionu,

- poprawa warunków rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miasta,

- kreowanie społeczeństwa informacyjnego, poprzez zwiększenie zakresu usług informatycznych i potencjalnych korzyści dla obywatel

 

Efektami projektu będą:

- zwiększenie zakresu i dostępności usług dla społeczeństwa świadczonych drogą elektroniczną w Gminie Legnica,

- umożliwienie mieszkańcom miasta Legnicy monitorowania stanu ich rozliczeń z Urzędem poprzez Internet, a także zwiększenia szeroko pojętej efektywności pracy Urzędu Miasta (m.in. wsparcie procesów decyzyjnych, szybki wgląd do danych, przetwarzanie danych pod kątem rozmaitych kryteriów).

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całej Polski odbywa się najważniejsze dla polskiego rolnictwa obowiązkowe badanie statystyczne – Powszechny Spis Rolny 2020. Spis prowadzony jest  przede wszystkim metodą samospisu internetowego, za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej pod adresem spisrolny.gov.plW sytuacji braku możliwości samodzielnego spisania się przez Internet, można spisać się,  dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 lub skorzystać z pomocy rachmistrza spisowego który zadzwoni, aby pozyskać informacje od tych z Państwa którzy są rolnikami i zamieszkują na terenie Legnicy.