Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Modernizacja Stadionu Sportowego im. Orła Białego

Modernizacja Stadionu Sportowego im. Orła Białego

 Źródło finansowania - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.

Podstawowym celem modernizacji stadionu było jego przystosowanie do przepisów bezpieczeństwa imprez masowych oraz do wymogów i zaleceń Polskiego Związku Piłki Nożnej, udostępnienie obiektu dla osób niepełnosprawnych, rozszerzenie zakresu funkcjonalno - użytkowego stadionu. Oddanie stadionu na 6.195 miejsc wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym dla zawodników i sędziów oraz zapleczem sanitarnym dla kibiców z przystosowaniem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych spełniło wymagania Zarządu PZPN postawione klubom II ligi i pozwoliło na uzyskanie przez Klub Sportowy ASPN Miedź Legnica Licencji klubowej.

Wykonano:

  • trybunę wschodnią „A" z zadaszeniem na 1658 miejsc siedzących,
  • trybunę zachodnią „B" na 1974 miejsca siedzące,
  • trybunę południową „C" na 1272 miejsca siedzące,
  • trybunę północną „D" na 1291 miejsc siedzących,
  • płytę główną boiska w zakresie przesunięcia płyty boiska trawiastego wraz zogrodzeniem płyty boisk (bez zmiany pola gry),
  • kioski kasowe,
  • zagospodarowanie terenu: wjazdy, chodniki, parkingi, ciągi pieszo - jezdne przy trybunach „A"; „B"; „C" i "D", ogrodzenie boiska od strony trybun, ogrodzenie terenu stadionu, oświetlenie terenu.

Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zawarta w dniu 11.10.2005r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie działającym w imieniu i na rzecz Ministra Sportu a Miastem Legnica.

Całkowita wartość projektu: 34.839.554,99 zł

Kwota dofinansowania:  3.000.000,00 zł

Okres realizacji: 2004-2009r.