Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Budowa sygnalizacji na przejściu dla pieszych al. Rzeczypospolitej 129

Budowa sygnalizacji na przejściu dla pieszych al. Rzeczypospolitej 129

Rzeczypospolitej 129

Źródło finansowania - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na drogach - częściowe finansowanie zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa ruchu  drogowego poprzez budowę przejścia  dla pieszych z sygnalizacją świetlną przy Szkole Podstawowej Nr 19 przy al. Rzeczypospolitej. Realizacja projektu umożliwiła bezpieczne przejście przez bardzo ruchliwą ul. al. Rzeczypospolitej  przede wszystkim dzieciom uczęszczającym do Szkoły SP Nr 19.

Wykonano:

  • sygnalizację świetlną : sygnalizatory kołowe., sygnalizatory piesze, sygnalizatory rowerowe., czujniki, /detektory radarowe/ , sterownik,
  • obiekty drogowe: chodnik, ścieżki rowerowe, nawierzchnia asfaltowa, tereny zieleni (trawniki),
  • oznakowanie pionowe i poziome.

Odbiór robót odbył się w dniu 30.10.2007r.

Porozumienie o realizacji zadań Nr 2/DOL/2007 zawarte w dniu 12.06.2007r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Prezydentem Legnicy. Minister Transportu udostępnił środki za pośrednictwem Wojewody, środki budżetu państwa pochodzące z pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Całkowita wartość projektu:  219.471,97 zł,

Kwota dofinansowania: 109 735,99 zł.

Okres realizacji projektu:  2005 - 2007r.