Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Przebudowa ul. Gniewomierskiej jako I etap budowy obwodnicy południowo –wschodniej Legnicy.

Przebudowa ul. Gniewomierskiej jako I etap budowy obwodnicy południowo -wschodniej Legnicy.

Rondo 1241 Ulica

Dofinansowanie inwestycji drogowych z rezerwy subwencji ogólnej,
Decyzja Ministra Finansów Nr ST4-4824/397/2008 z dnia 29.05.2008r.,
Kwota dofinansowania : 1.000.000 zł.

Opis Projektu