Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Legnica, Akademia Rycerska Skrzydło E i D (XVIII w.) remont i rewaloryzacja - kontynuacja

Projekt pn. „Legnica, Akademia Rycerska Skrzydło E i D (XVIII w.) remont i rewaloryzacja – kontynuacja”

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Dziedzictwo Kulturowe”, Priorytet 1: „Ochrona Zabytków”.

Widok na Skrzydła D i E

 

 

Skrzydło D – stolarka drzwiowa i okienna

 

 

Skrzydło E

 

 

Skrzydło D – stolarka drzwiowa

 

 

Umowa Nr 04379/13/DOZ – ms z dnia 29.04.2013 r.

Celem zadania było odtworzenie okien i drzwi zewnętrznych na parterze skrzydła E i na parterze skrzydła D za bramą wjazdową. Wykonanie planowanych prac umożliwia zakończenie prac wykończeniowych skrzydła E i D, co zwiększy atrakcyjność Akademii Rycerskiej oraz pozwoli zachować cenny obiekt dziedzictwa kulturowego dla następnych pokoleń.

 

Całkowity koszt zadania: 204 409.64 PLN

Środki Ministra: 100 000,00 PLN

Środki Wnioskodawcy: 104 409.64 PLN

 

Czas realizacji: maj – listopad 2013 r.