Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

„Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica”

Tytuł projektu: „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica”
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet: VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
Działanie: 8.3 Rozwój inteligentnych systemów transportowych
Umowa: POIS.08.03.00-00-003/10-00 z dnia 8.01.2013 r.
Całkowita wartość projektu: 21.281.523,26 PLN
Kwota wydatków kwalifikowanych: 21.229.993,26 PLN
Poziom dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowanych
Kwota dofinansowania: 18.045.494,27 PLN
Okres realizacji projektu: 2012 - 2015

 

Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie systemu zarządzania ruchem poprzez zastosowanie Inteligentnych Systemów Transportowych w transporcie drogowym i miejskim.

Koncepcja Centralnego Sterowania Ruchem w Legnicy powstała w 2007 r. i stała się bazą do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego powyższego projektu. Budowa całego systemu jest przedsięwzięciem wieloletnim głównie ze względu na jego złożoność logistyczno-wykonawczą. Stąd też zdecydowano się na podział inwestycji na dwa etapy. Etap I obejmuje skrzyżowania leżące w bezpośrednim sąsiedztwie starego miasta oraz na drogach prowadzących do centrum na kierunkach wschód-zachód i dwie sygnalizacje na północ od centrum. Z kolei pracami w ramach etapu II planuje się objąć pozostałe sygnalizacje poza centrum, leżące w południowej części miasta, od strony autostrady A4.

Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym opierać się będzie na wdrożeniu przedsięwzięć, do których należeć będą m.in.:

  • zintegrowane CENTRUM zarządzania ruchem i transportem publicznym obsługujące wszystkie funkcje podsystemów ZSZR,
  • podsystemy obszarowej optymalizacji i sterowania ruchem wraz z wykrywaniem zdarzeń drogowych,
  • podsystem informacji dla kierowców,
  • podsystem realizacji priorytetów dla transportu publicznego, zarządzania transportem publicznym i obsługi uprzywilejowanych pojazdów specjalnych,
  • podsystem informacji dla pasażerów,
  • podsystem informacji o warunkach atmosferycznych.

Realizacja wspomnianych rozwiązań będzie miała wpływ na usprawnienie ruchu w sieci transportowej Legnicy, co jednocześnie przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii przez środki transportu oraz transportochłonności polskiej gospodarki, która stanie się bardziej konkurencyjna. Innymi efektami realizacji inwestycji będą m.in. skrócenie czasu przejazdu samochodów oraz czasu podróży pasażerów transportem zbiorowym.

Lokalizacja projektu na terenie miasta

mapa

Źródło: Studium wykonalności projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica”, BMT Polska Sp. z o.o., Wrocław 2012, s. 170.