Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

„Matematyka Reaktywacja”

 

„Matematyka Reaktywacja" - opracowanie i  wdrożenie kursu wyrównawczego z matematyki z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Legnicy.

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III, Działanie 3.3.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie przedmiotów matematycznych uczniów szkoły ponadgimnazjalnej poprzez udział w ogólnopolskim kursie wyrównawczym z matematyki z wykorzystaniem ICT.

Umowę zawarł Dyrektor ZSPS z Politechniką Wrocławską - Instytutem Matematyki i Informatyki we Wrocławiu w dniu 1 września 2010 r.

Kwota planowanego sfinansowania projektu  w ZSPS (realizacja zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem e-learningu) to około 3 000 zł.

Okres realizacji projektu - lata 2010 - 2013.