Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

,,Legnickie Lato Kulturalne na szlaku Via Regia”

Logo

"Legnickie Lato Kulturalne na szlaku Via Regia"
RPO WD, DZIAŁANIE 6.5.

Projekt został opracowany przez Legnickie Centrum Kultury im. Karlińskiego przy wsparciu merytorycznym i finansowym Urzędu Miasta

Lato 2 Lato 3

Projekt stawia sobie za cel realizację "Legnickiego Lata Kulturalnego na szlaku Via Regia"
w pełnej formule artystycznej oraz promocyjnej. Poprzez organizacje cyklu imprez pn. „Legnickie Lato Kulturalne na szlaku Via Regia” nastąpi stworzenie nowego produktu turystycznego dla gości z Polski i całego świata. „Legnickie Lato Kulturalne na szlaku Via Regia” ma stać się markowym produktem turystycznym o wyjątkowych walorach kulturowych, a dzięki temu przyczynić się do rozwoju kulturowej turystki krótkookresowej. Ma to wpłynąć pozytywnie na stopień wykorzystania miejsc noclegowych w Legnicy,
a jednocześnie podnieść atrakcyjność i konkurencyjność regionu, poprzez jego promocję
w ramach imprezy. Celem projektu będzie szeroko rozumiana promocja regionu poprzez Miasto Legnica, gdzie odbywa się większość imprez kulturalnych, jako miasta wielokulturowego i wieloetnicznego.
Bezpośrednim celem działania jest wzmocnienie oraz rozwój regionalnych produktów turystycznych realizowanych w ramach priorytetu VI RPO WD „Turystyka i Kultura”. „Legnickie Lato Kulturalne na szlaku Via Regia” będzie szeroko promowane, co ma zwiększyć liczbę osób świadomie uczestniczących w kulturze, a przez to stymulować rozwój turystyki.

Celem projektu była promocja walorów kulturowych i kulturowo-architektonicznych Legnicy poprzez organizację cyklu imprez kulturalnych w okresie wakacyjnym:

  1. Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Mniejszości Narodowych i Etnicznych "Świat pod Kyczerą" (6 i 11 lipca 2010)
  2. Święta Parku (23-25 lipca 2010)
  3. Letniej Akademii Filmowej - Warsztatów Filmu Animowanego (11-22 sierpnia 2010)
  4. Festiwalu Ognia i Światła, połączonego z Paradą Historyczną (3-5 września 2010)
  5. Legnickiego Conversatorium Organowego (13-18 września 2010)

Umowa o dofinansowanie z dnia 25.08.2010r.


Wartość projektu 606 886,44zł
Kwota dofinansowania 421 973,45zł


Okres realizacji projektu, rzeczowy: 01.07.2010 - 18.09.2010 r.