Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

,,Lubię szkołę, bo ma boisko- budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 4 ul. M. Skłodowskiej – Curie 1A w Legnicy”

"Lubię szkołę, bo ma boisko- budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 4 ul. M. Skłodowskiej – Curie 1A w Legnicy"
RPO WD, DZIAŁANIE 7.2.

Boisko

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności miasta Legnicy oraz poprawa warunków nauczania i możliwość rozwoju osób uczących się poprzez inwestycje w bazę sportowo – edukacyjną.
Cele szczegółowe:
- stworzenie bazy sportowej przy Gimnazjum nr 4,
- stworzenie dostępu do bezpiecznego boiska dla mieszkańców centrum miasta,
- urozmaicenie możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży z Legnicy pod kątem aktywnego spędzania wolnego czasu,
Główne zamierzenia inwestycyjne w projekcie:
- budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej z trybuną dla widzów i skocznią w dal, wraz z wymianą nawierzchni na pozostałej części przedmiotowego terenu,
- odwodnienie całego terenu,
- budowa nowego ogrodzenia całego terenu,
- zagospodarowanie terenu elementami małej architektury,
- promocja projektu (tablica informacyjna i pamiątkowa, informacje w prasie, naklejki, impreza inauguracyjna)


Wartość projektu 1 475 199,42 zł
Kwota dofinansowania 1 032 451,72 zł

Projekt znajduje się na 2 poz. listy rezerwowej
Inwestycja zrealizowana