Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

,,Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej ul. Libana”

Logo
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

Tytuł projektu: „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – przebudowa infrastruktury przestrzeni publicznej ul. Libana”
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Priorytet: IX „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”)”
Działanie: 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców”
Umowa: UDA-RPDS.09.01.00-02-155/09-00 z dnia 26.05.2010 r. (zmieniona Aneksem nr UDA-RPDS.09.01.00-02-155/09-01 z dnia 17.05.2011 r. oraz Aneksem nr UDA-RPDS.09.01.00-02-155/09-02 z dnia 5.03.2012 r.)
Całkowita wartość projektu: 817.717,26 PLN
Kwota wydatków kwalifikowanych: 728.295,64 PLN
Poziom dofinansowania: 70,00% wydatków kwalifikowanych
Kwota dofinansowania: 509.806,95 PLN
Okres realizacji: 2009 – 2011 r.

Przedmiotem inwestycji projektu zakończonego w 2011 r. była jedna z głównych ulic w Legnicy, położona w strategicznym miejscu miasta, pomiędzy dwoma głównymi skrzyżowaniami miasta. Z kolei głównym celem projektu jest ożywienie społeczno-gospodarcze i turystyczne rewitalizowanego obszaru poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i estetyki.

zdjęcie przed modernizacją infrastruktury przestrzeni publicznej ul. Libana zdjęcie po modernizacji infrastruktury przestrzeni publicznej ul. Libana

Przed rozpoczęciem przedsięwzięcia, w wyniku dużego natężenia ruchu (w tym komunikacji zbiorowej) oraz pieszych, infrastruktura ul. Libana była mocno zdegradowana, co nie tylko powodowało utratę jej funkcjonalności, ale przede wszystkim stanowiło zagrożenie dla użytkowników ruchu, w tym pieszych. Sporym utrudnieniem był również brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz wąska zatoczka autobusowa.

zdjęcie przed modernizacją infrastruktury przestrzeni publicznej ul. Libana zdjęcie po modernizacji infrastruktury przestrzeni publicznej ul. Libana

Realizacja zadania przyczyniła się przede wszystkim do poprawy jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej, co ma z kolei wpływ na bezpieczeństwo pieszych i podróżnych, a także ma znaczenie dla rozwoju przestrzennego miasta i poprawy jego estetyki.

zdjęcie przed modernizacją infrastruktury przestrzeni publicznej ul. Libana zdjęcie po modernizacji infrastruktury przestrzeni publicznej ul. Libana

Realizacja projektu dotyczącego przebudowy infrastruktury przestrzeni publicznej ul. Libana obejmowała następujące prace:

  • przebudowę chodnika,
  • przebudowę zatoki autobusowej,
  • montaż elementów małej architektury,
  • montaż słupów oświetleniowych,
  • odtworzenie zjazdów publicznych,
  • nasadzenie zieleni.