Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

„Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – adaptacja (przebudowa) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby ŚCIP"

Logo
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

Tytuł projektu: „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno – Profilaktycznego”
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Priorytet: IX „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”)”
Działanie: 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców”
Numer Umowy o dofinansowanie: UDA-RPDS.09.01.00-02-150/09-00 z dnia 19.05.2010 r.
Całkowita wartość projektu: 3.645.000,10 PLN
Kwota wydatków kwalifikowanych: 3.052.588,58 PLN
Poziom dofinansowania: 70% wydatków kwalifikowanych
Kwota dofinansowania: 2.136.812,01 PLN
Okres realizacji: 2009-2013
Projekt został realizowany w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy” (Uchwała Nr XXXV/312/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23.02.2009 r. zmieniona Uchwałą Nr XLIII/371/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 02.09.2009r. oraz Uchwałą Nr XIII/124/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27.10.2011 r.).

W I kwartale 2013 r. Gmina Legnica zakończyła realizację projektu, którego celem była przebudowa budynku Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem przyległego do niego terenu zielonego na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno-Profilaktycznego. Inwestycja łączy w sobie korzyści związane z modernizacją obiektu objętego ochroną konserwatorską oraz korzyści społeczne.

Zdjęcie przedstawiające Willę Bolka von Richthofena przed pracamiZdjęcie przedstawiające Willę Bolka von Richthofena po przebudowie

Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji i ożywienie społeczne obszaru wsparcia poprzez stworzenie warunków umożliwiających współdziałanie służb publicznych i organizacji pozarządowych działających w zakresie wyhamowania i zapobiegania negatywnym tendencjom społeczno-ekonomicznym oraz zorganizowanie miejsca służącego integracji mieszkańców i podniesieniu atrakcyjności przestrzeni publicznej.

Zdjęcie przedstawiające Willę Bolka von Richthofena przed pracamiZdjęcie przedstawiające Willę Bolka von Richthofena po zakończeniu przebudowy

W Centrum działa obecnie filia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 oraz Świetlica Terapeutyczna nr 1, która współpracuje z dwiema wybranymi w drodze konkursu organizacjami pozarządowymi, pracującymi na rzecz społeczności lokalnej. W budynku mieszczą się sale do zajęć grupowych, sala sportowo-taneczna, pomieszczenie do majsterkowania, prac ręcznych, sala doświadczania świata, sala do ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz wiele innych pomieszczeń, przeznaczonych do zajęć o charakterze terapeutycznym, a także rekreacyjno-sportowym. Zajęcia prowadzone w Środowiskowym Centrum Integracyjno-Profilaktycznym są skierowane zarówno do dzieci, młodzieży, jak i do osób dorosłych.

Zdjęcie przedstawiające Willę Bolka von Richthofena przed pracami Zdjęcie przedstawiające Willę Bolka von Richthofena po przebudowie

Zakres wykonywanych prac podczas realizacji inwestycji obejmował m.in.:

  • demontaż instalacji wodno-kanalizacyjnej, CO i elektrycznej,
  • przebudowa klatki schodowej, wymiana tynków, renowacja podłóg, stolarki, malowanie pomieszczeń, naprawa konstrukcji dachu, wykonanie schodów na poddasze, izolacja fundamentów, prace elewacyjne,
  • wyposażenie obiektu w białą armaturę oraz sprzęt,
  • prace związane z zagospodarowaniem i estetyzacją terenu wokół Centrum.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007-2013.