Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

,,Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych’’

"Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych"
RPO WD, DZIAŁANIE 9.1.

 

Elewacja budynku Elewacja Elewacja


Celem ogólnym projektu jest podniesienie poziomu życia i bezpieczeństwa mieszkańców obszarów zdegradowanych poprzez odnowę i przeciwdziałanie marginalizacji tych obszarów oraz podniesienie jakości przestrzeni publicznej, zgodnie z zasadami ładu przestrzennego
i estetyki.
Cele szczegółowe:
1. poprawa warunków życia społeczności na rewitalizowanym obszarze,
2. wzrost atrakcyjności estetycznej obszaru

W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace remontowe w 22 budynkach:
- remont elewacji wraz ze stolarką okienną i drzwiową,
- izolacje przeciwwilgociowe,
- remonty klatek schodowych,
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- remont pokrycia dachowego,
- remont instalacji wentylacyjno-grawitacyjnej,
- remont elektrycznej instalacji zasilającej.

Umowa o dofinansowanie z dnia 19.11.2010r.


Wartość projektu 8 452 142,61zł
Kwota dofinansowania 5 913 622,96zł

Inwestycja rozpoczęta – wykonywane są obecnie izolacje przeciwwilgociowe.