Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

,,Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego – w powiecie Jaworskim oraz miastach Legnica, Złotoryja, Jawor i gminie Świerzawa”

Logo

"Budowa ścieżek rowerowych w Legnicy wzdłuż ulic Sudeckiej
i Koskowickiej” w ramach projektu partnerskiego pn. ,,Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego –
w powiecie Jaworskim oraz miastach Legnica, Złotoryja, Jawor i gminie Świerzawa”
RPO WD, DZIAŁANIE 6.2.


Scieżka rowerowa 1 Ścieżka rowerowa 2
Ścieżka rowerowa 3
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności oferty turystyki aktywnej pogórza kaczawskiego poprzez wsparcie infrastruktury niezbędnej do uprawiania aktywnych form turystyki. W przypadku Gminy Legnica, która jest partnerem w projekcie, przedmiotem inwestycji jest budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ulicy Sudeckiej i Koskowickiej
w Legnicy, tj. części Szlaku Bitwy z 1241r.
Projekt partnerski. – Lider projektu Gmina Jawor
Przedmiotem zadania dotyczącego Gminy Legnica, będącej partnerem w projekcie, jest budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ulicy Sudeckiej i Koskowickiej w Legnicy. W ramach inwestycji przewidziano:
- budowę ścieżek rowerowych,
- budowę chodników,
- budowę ciągów pieszo-rowerowych
- zmianę konstrukcji i nawierzchni chodników i zjazdów,
- przesunięcie krawężników jezdni,
- wymianę krawężnika i obrzeży,
- przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych do posesji,
- wykonanie pasów zieleni,
- nasadzenie drzew i krzewów,
- przebudowę oświetlenia ulicznego.

Umowa o dofinansowanie z dnia 30.03.2010 r.


Wartość projektu 1 050 000,00zł
Kwota dofinansowania 892 500,00zł

Inwestycja zakończona.