Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy

logotypy
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

 

Tytuł projektu: „Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy”
Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Priorytet: III „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”)”
Działanie: 3.3 „Transport miejski i podmiejski”
Umowa: UDA-RPDS.03.03.00-02-005/13-00 z dnia 29.08.2013r.
Całkowita wartość projektu: 5.720.460,00 PLN
Kwota wydatków kwalifikowanych: 5.693.400,00 PLN
Poziom dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowanych
Kwota dofinansowania: 4.839.390,00 PLN
Okres realizacji: 2012 – 2014 r.

W ramach realizacji rozpoczętego w 2012 r. projektu zakupionych zostanie 6 fabrycznie nowych autobusów, w tym 2 niskopodłogowe klasy 10 m i 4 klasy 12 m. Nowe pojazdy wyposażone będą m.in. w wysokoprężny silnik spełniający standardy EEV w zakresie emisji spalin, co sprawi, że będą one emitowały znacznie mniej szkodliwych dla zdrowia substancji. Co więcej, nowoczesny tabor wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa pasażerów. Autobusy będą także dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo i niedowidzących.

Przebieg trasy linii nr „4” (kolor różowy) oraz linii nr „8” (kolor czerwony).

trasa

Źródło: MPK Legnica.

Zakupione autobusy będą obsługiwały linie komunikacyjne nr „4” i „8” i zastąpią nieekologiczne, konstrukcyjnie przestarzałe, niekomfortowe i nieprzyjazne dla pasażerów dotychczasowe pojazdy. Autobusy zostaną przekazane w bezpłatne użyczenie Operatorowi, który zostanie wybrany w drodze przetargu.

Efektem realizacji projektu będzie wzrost efektywności transportu publicznego w Legnicy poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz zapobieganie częstym awariom, co naraża pasażerów na nieterminowe i niekomfortowe warunki przejazdu.