Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

,,Legnickie Lato Kulturalne na szlaku Via Regia”

Logo

"Legnickie Lato Kulturalne na szlaku Via Regia"
RPO WD, DZIAŁANIE 6.4.

Projekt został opracowany przez Legnickie Centrum Kultury im. Karlińskiego przy wsparciu merytorycznym i finansowym Urzędu Miasta
Lato 2 Lato 3

Projekt stawia sobie za cel realizację "Legnickiego Lata Kulturalnego na szlaku Via Regia"
w pełnej formule artystycznej oraz promocyjnej. Poprzez organizacje cyklu imprez pn. „Legnickie Lato Kulturalne na szlaku Via Regia” nastąpi stworzenie nowego produktu turystycznego dla gości z Polski i całego świata. „Legnickie Lato Kulturalne na szlaku Via Regia” ma stać się markowym produktem turystycznym o wyjątkowych walorach kulturowych, a dzięki temu przyczynić się do rozwoju kulturowej turystki krótkookresowej. Ma to wpłynąć pozytywnie na stopień wykorzystania miejsc noclegowych w Legnicy,
a jednocześnie podnieść atrakcyjność i konkurencyjność regionu, poprzez jego promocję
w ramach imprezy. Celem projektu będzie szeroko rozumiana promocja regionu poprzez Miasto Legnica, gdzie odbywa się większość imprez kulturalnych, jako miasta wielokulturowego
i wieloetnicznego.
Bezpośrednim celem działania jest wzmocnienie oraz rozwój regionalnych produktów turystycznych realizowanych w ramach priorytetu VI RPO WD „Turystyka i Kultura”. „Legnickie Lato Kulturalne na szlaku Via Regia” będzie szeroko promowane, co ma zwiększyć liczbę osób świadomie uczestniczących w kulturze, a przez to stymulować rozwój turystyki.

„Legnickie Lato Kulturalne na szlaku via Regia” - to cykl imprez kulturalnych organizowanych w Legnicy w okresie od 14 maja do 11 września 2010 roku:
1.Parada historyczna (14 maja)
2.Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Świat pod Kyczera” (5-11 lipca)
3.„Święto Parku” (23-25 lipca)
4.„Letnia Akademia Filmowa” (11-22 sierpnia)
5.„Festiwal Ognia i Światła” (28 sierpnia)
6.„Conversatorium Organowe” (9-11 września)
Każda z nich ma na celu podkreślać walory turystyczne Miasta i przyciągnąć do Legnicy turystów (zarówno krajowych jak i zagranicznych)

Umowa o dofinansowanie w trakcie podpisywania


Wartość projektu 603 480zł
Kwota dofinansowania 422 436zł