Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

wyniki - 2 stanowiska inspektora - 27 listopada 2009

WYNIKI NABORU

na 2 stanowiska INSPEKTORÓW

ds. PRZEKSZTAŁCEŃ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

w BIURZE GEODETY MIEJSKIEGO:

 

imię i nazwisko: Małgorzata Mokrzycka
stanowisko: inspektor

zam: Legnica

imię i nazwisko: Krzysztof Grzeszyk
stanowisko: inspektor

zam: Legnica

 

 

Uzasadnienie:
Pani Małgorzata Mokrzycka oraz Pan Krzysztof Grzeszyk spełnili wymogi formalne określone w ogłoszeniu na w/w stanowiska. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazali się najlepszą spośród wszystkich kandydatów znajomością przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz prawa administracyjnego w zakresie postępowania administracyjnego.