Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Festiwal Legnickich Organizacji Pozarządowych FLOP SHOW

Od kilku lat odbywa się w naszym mieście Festiwal Legnickich Organizacji Pozarządowych. Pomyślany został jako impreza kulturalno-rozrywkowa o charakterze wielkiego show inicjatyw i możliwości organizacji biorących w nim udział. Ideą wspieranego przez samorząd festiwalu jest wymiana doświadczeń i współpraca społecznych organizacji pożytku publicznego, których w Legnicy zarejestrowanych jest około 300. Impreza sprzyja pozyskiwaniu nowych członków zainteresowanych pracą społeczną, partnerów i - co nie jest bez znaczenia - sponsorów. W tym celu zorganizowany został I FLOP SHOW, który odbył się w dniach 16-17 października 2009 r. w Galerii Piastów w Legnicy. Następny odbył się 21 maja 2011 r. i potwierdził potrzebę organizowania kolejnych edycji. III Festiwal Legnickich Organizacji Pozarządowych FLOP SHOW 2012 miał miejsce 20 października 2012 r. IV edycja Festiwalu, z udziałem organizacji z całego regionu, odbyła się 19 października 2013 r. Kolejne zaś – 25 października 2014, 17 października 2015, 15 października 2016, 14 października w 2017, 13 października w 2018 r. Dziesiąta, jubileuszowa edycja imprezy miała miejsce 26 października 2019 r. Od kilku lat organizatorem Festiwalu jest Towarzystwo Miłośników Legnicy “Pro Legnica”.

Dzięki zaangażowaniu i dobroczynności samych organizacji, a także współpracy i filantropii „FLOP Partnerów” i „FLOP Patronów”, udało się przy drugiej edycji imprezy wyposażyć organizacje pozarządowe w banery, ulotki, stoiska i spoty reklamowe, będące nagrodami w towarzyszących festiwalowi konkursach, wydać kurier Legnickich Organizacji Pozarządowych, stworzyć postać FLOPMANA i przyznać statuetkę MASKA FLOPMANA, będącą symbolem bezinteresownej ofiarności darczyńców, którzy w różnej formie pomagają społeczności lokalnej wybierając sposób najbardziej efektywny – poprzez wsparcie działań organizacji pozarządowych. W 2011 r. statuetka trafiła do firmy Rank Progress, a w 2012 do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. W kolejnych latach nie kontynuowano tradycji przyznawania statuetek.