Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

POMOST - partnerstwo organizacji 3 sektora

Porozumienie Platformy Organizacji MOST – „POMOST”

Deklaracja

 

POMOST - partnerstwo organizacji 3. sektora

Platforma Organizacji MOST (w skrócie POMOST) to platforma współpracy organizacji pozarządowych działających na terenie Legnicy. Celem porozumienia jest poprawa efektywności działań legnickich NGO poprzez tworzenie partnerstw, wsparcie liderów, podwyższanie kwalifikacji kadry, poprawę komunikacji, wspieranie współpracy z gminą oraz wzmocnienie działań promocyjnych.

W wieloletniej perspektywie POMOST ma stać się platformą dobrowolnej współpracy i komunikacji legnickich organizacji pozarządowych, które w dobrej atmosferze i wzajemnym zaufaniu działają na rzecz lokalnej społeczności. Ma posiadać zasoby i zaplecze wzmacniające jakość funkcjonowania NGO. Kreować przestrzeń kulturalną, środowiskową i społeczną miasta, być wizytówką legnickiego 3. sektora, aktywnie i efektywnie reagującego na potrzeby mieszkańców. W konsekwencji być marką wzorcowego modelu współpracy organizacji pozarządowych.

Dzięki tej inicjatywie Legnica jest pierwszym z polskich miast, w którym organizacje pożytku publicznego mają wspólny portal internetowy www.pomost.legnica.pl.

Idea POMOST-u narodziła się w 2008 r. Przedstawiciele legnickich organizacji pozarządowych, uczestniczący w szkoleniach liderskich, opracowali wspólnie projekt Platformy Organizacji MOST. W jego ramach przeprowadzono wiele interesujących działań inspirujących środowisko miejscowego 3. sektora, między innymi: Bal Organizacji Pozarządowych, konferencje, szkolenia, Festiwal Legnickich Organizacji Pozarządowych - FLOP SHOW. Powstała też strona internetowa. Zakończenie projektu stało się pretekstem do postawienia pytania o przyszłość całego przedsięwzięcia. 5 maja 2011 r. w restauracji „Parkowa” odbyła się debata członków organizacji pozarządowych zorganizowana pod hasłem „Współpraca organizacji 3. sektora na bazie doświadczeń Platformy Organizacji MOST (POMOST) i Festiwalu Legnickich Organizacji Pozarządowych (FLOP)".

Na debatę przybyło prawie 50 osób, reprezentujących 33 legnickie organizacje pozarządowe. Spotkanie rozpoczął jej inicjator - Tomasz Sokołowski, który poprosił Mirosława Jankowskiego (Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich) oraz Łukasza Zielińskiego (Stowarzyszenie Uliczne Laboratorium) o podsumowanie dotychczasowych dokonań POMOSTU oraz FLOP SHOW. Następnie w dyskusji eksperckiej prowadzonej przez Rafała Plezię (Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja) przedstawiciele trzech legnickich stowarzyszeń - Krystyna Wiercińska (Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy), Grzegorz Wszelaczyński (Legnicki Klub Biznesu) oraz Alina Jurczak (Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA - Legnica) przedstawili swoje doświadczenia w zakresie współpracy pomiędzy organizacjami. W dalszym ciągu spotkania debatowano – w pięciu grupach roboczych – nad następującymi zagadnieniami: wolontariat ze szczególnym uwzględnieniem wolontariuszy w wieku 50+, wymiana doświadczeń pomiędzy legnickimi organizacjami pozarządowymi, lobbing interesów legnickich NGO, działania, które powinny być realizowane w ramach POMOST-u, co dalej z POMOST-em - czym jest i czy powinien się sformalizować. Padło wiele konkretnych pomysłów i rozwiązań. Szczególnie akcentowana była sprawa formalizacji POMOST-u. Po ożywionej dyskusji zgromadzeni uzgodnili, że nadszedł czas na stworzenie nieformalnego partnerstwa, do którego będzie mogła przystąpić każda legnicka organizacja pozarządowa.

Po miesiącach rozmów i konsultacji wypracowany został tekst porozumienia. Podpisanie deklaracji przystąpienia do porozumienia na rzecz organizacji pozarządowych działających w Legnicy w ramach Platformy Organizacji MOST odbyło się 23 lutego 2012 r. Relacja ze spotkania znajduje się na stronie www.pomost.legnica.pl .

Do POMOST-u przystąpiły 32 legnickie organizacje:

 1. Cech Rzemiosł Różnych w Legnicy,
 2. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Legnicy,
 3. Europejska Unia Aktywnych o/Legnica,
 4. Fundacja ARCHE,
 5. Fundacja AVATAR,
 6. Internetowe Stowarzyszenie Seniorów,
 7. Legnicki Klub Biznesu,
 8. Legnickie Centrum Wolontariatu,
 9. Legnickie Stowarzyszenie Amazonek AGATA,
 10. Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich,
 11. Legnickie Stowarzyszenie Profilaktyki Uzależnień RAZEM,
 12. Młodzieżowa Rada Miejska w Legnicy,
 13. Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów,
 14. Polskie Towarzystwo Higieniczne o/Legnica,
 15. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze o/Legnica,
 16. Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR,
 17. Stowarzyszenie  na Rzecz Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową ZIELONY DOM,
 18. Stowarzyszenie Centrum Mediacji TRIALOG w Legnicy,
 19. Stowarzyszenie Działań Artystycznych i Kulturalnych FABRYKA TWÓRCZOŚCI,
 20. Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych,
 21. Stowarzyszenie Kibiców TYLKO MIEDŹ,
 22. Stowarzyszenie Kobiet BABINIEC,
 23. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół NADZIEJA,
 24. Stowarzyszenie PERSONA,
 25. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej,
 26. Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej EKORAMA,
 27. Towarzystwo Miłośników Legnicy PRO LEGNICA,
 28. Towarzystwo Miłośników Twórczości Zofii Kossak,
 29. Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej o/Legnica,
 30. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski,
 31. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy,
 32. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Legnicy.

W Radzie Partnerstwa zasiadają:

 1. Marta Chmielewska - Towarzystwo Miłośników Twórczości Zofii Kossak,
 2. Jacek Bondarewicz - Fundacja ARCHE,
 3. Mariusz Kołodziej - Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich,
 4. Tomasz Sokołowski - Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy,
 5. Grzegorz Wala - Legnickie Centrum Wolontariatu.