Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP Z O.O. W LEGNICY

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. powstało w wyniku przekształcenia Państwowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Spółkę Prawa Handlowego, której funkcjonowanie regulowane jest przez Kodeks Spółek Handlowych. Firma działa na rynku od ponad 50 lat, a jako jednoosobowa Spółka Gminy Legnica od 1993 roku, wpisana do rejestru handlowego 31.12.92r.
Strona firmy: www.lpgk.pl
Spółka działa na obszarze miasta Legnicy, powiatu legnickiego oraz gmin i powiatów sąsiadujących, realizując następujące zadania z zakresu gospodarki komunalnej:

 •  usługi i doradztwo w zakresie oczyszczania miasta oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i przemysłowych, zarządzanie Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz Punktami Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Legnicy,
 • letnie i zimowe utrzymanie dróg i placów,
 • administrowanie cmentarzami komunalnymi,
 • usługi pogrzebowe i cmentarne,
 • usługi w zakresie budowy, konserwacji, remontów i modernizacji dróg, oznakowania pionowego i poziomego ulic, zewnętrznych linii elektroenergetycznych i sygnalizacji świetlnej,
 • usługi w zakresie budowy, utrzymania i konserwacji terenów zielonych, usługi ogrodnicze oraz utrzymanie palmiarni,
 • usługi transportowo - sprzętowe,
 • prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

Budynek Legnickiego przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej
Podstawową działalność Spółka realizuje w niżej wymienionych jednostkach organizacyjnych:

 • Zakład Zagospodarowania Odpadów,
 • Zakład Oczyszczania Maista,
 • Zakład Usług Pogrzebowych,
 • Zakład Inżynierii Miejskiej,
 • Dział Zieleni Miejskiej,
 • Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt.

Zdjęcie przedstawiające sortownie odpadów
Zdjęcie przedstawiające samochód do wywozu odpadów