Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej

Wydział wykonuje zadania Prezydenta Miasta w zakresie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem miasta na wypadek sytuacji kryzysowej, określone art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym oraz ustawach o stanach nadzwyczajnych (stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy, stan wojenny).
 
Wydział realizuje zadania w zakresie:

  • planowania cywilnego,
  • organizowania i prowadzenia szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,
  • koordynacji i nadzoru wykonywania przedsięwzięć wynikających z Planu operacyjnego funkcjonowania miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
  • organizacji i realizacji zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.
  
W strukturze organizacyjnej wydziału działa Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy.
Wydział zapewnia obsługę Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PZZK) w zakresie:
 
  • organizowania współdziałania z jednostkami administracji rządowej, samorządowej służbami prowadzącymi akcje ratownicze i innymi podmiotami na obszarze miasta Legnicy,
  • nadzoru nad sporządzeniem i bieżącej aktualizacji dokumentacji operacyjnej,
  • sporządzania dokumentacji z posiedzeń Zespołu,
  • sporządzania okresowych i rocznych sprawozdań z działalności Zespołu,
  • gromadzenia i przechowywania dokumentacji pracy Zespołu.