Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Przemoc w rodzinie

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poselska 13
tel. 76/ 722-18-00

 

Punkt Konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy
przy Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2
ul. Witelona 8
tel. 76/ 854-68-43
czynny w poniedziałek i wtorek w godz 1600 - 1800

 

Punkt Konsultacyjny dla osób potrzebujących pomocy
przy Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 - Centrum Integracji Społecznej
ul. Kościelna 3
tel. 76/ 818-04-05
czynny we wtorek w godz 1600 – 1900

UWAGA!
W tych szczególnych okolicznościach zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 nastąpiła do odwołania zmiana trybu pracy Punktu Konsultacyjnego na pracę zdalną. Oznacza to, że przyjmowane są zgłoszenia spraw pod numerem telefonu 693 806 070 w każdy wtorek i zwrotnie kontaktuje się z Państwem osoba odpowiedzialna za dany zakres tematyczny tj.: prawnik, psycholog bądź pracownik socjalny.
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Okrzei 9
tel. 76/ 721-53-42, 76/ 722-18-36