Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Przemoc w rodzinie

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poselska 13
tel. 76/722-18-00

 

Punkt Konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy
przy Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2
ul. Witelona 8
tel. 76/ 854-68-43
czynny w poniedziałek i wtorek w godz 1600 - 1800

 

Punkt Konsultacyjny dla osób potrzebujących pomocy
przy Świetlicy Terapeutycznej Nr 1
ul. Bracka 16
tel. 76/ 854-75-15
czynny we wtorek w godz 1600 – 1900

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Okrzei 9
tel. 76/721-53-42, 76/722-18-36