Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, cz. IV - MP nr 13

„Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, cz. IV", na „ Dostawę środków dydaktycznych do przedszkoli/placówek specjalnych, integracyjnych i z oddziałami integracyjnymi w całej Polsce"

Projekt realizowany przez Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy.


Przedszkole nr 13


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Unię Europejską w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego ˝Rozwój zasobów ludzkich 2004-2006˝, Ministerstwo Edukacji Narodowej realizowało projekt ˝Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi˝, legnicka placówka znalazła się na liście adresowej przedstawionej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zajęcia z wykorzystaniem metody i pomocy Montessori sprawiają, że dzieci z problemami emocjonalnymi stają się radosne, nabierają pewności siebie, pozyskują wiarę we własne siły. Dzieci, które nie przestrzegają norm zgodnego współżycia w grupie rówieśniczej chętnie zaczynają te normy stosować, szybciej przyswajają nowe treści nauczania, uczą się chętnie - uczą się od siebie, pomagają sobie wzajemnie. Dzieci samodzielnie wybierają czas, miejsce zabawy i rodzaj pracy jaką chcą wykonać, działają we własnym tempie, wyrabiają samodyscyplinę.

Nauczyciel stwarza dzieciom warunki umożliwiające pełen rozkwit zdolności, a mianowicie:
- akceptuje dziecko „takie jakie jest", respektując jego autonomię,
- dba o atmosferę życzliwości i otwartości,
- wyzwala ekspresję emocjonalną, doprowadzając do „otwarcia się",
- umacnia poczucie wiary we własne siły, co w efekcie doprowadza do uruchomienia dyspozycji twórczych,
- wspomaga dziecko w samorealizacji, uczy przyjętych zwyczajów i norm zachowań potrzebnych do skutecznego współżycia z innymi,
- pobudza inwencję i twórczą odkrywczość dziecka,
- doprowadza, by dziecko w rozwiązaniu zaproponowanych mu zadań wysuwało własne pomysły,
- dostarcza jak największą liczbę bodźców pobudzających dziecko do twórczości zgodnie z potencjałem,
- daje dość czasu, swobodę wyboru metod, miejsca, tempa, partnera, środków,
- podkreśla samodzielność dziecka,
- unika osądzania,
- ceni indywidualność, nowe pomysły,
- jest dostępny, gotowy do pomocy,
- szanuje decyzje podjęte przez dzieci,
- uwzględnia zainteresowania dzieci,
- traktuje błąd, jako naturalny element uczenia się,
- pracuje nad wytrwałością, samodzielnością i samokontrolą dzieci w podejmowanych zadaniach,
- dostosowuje swoje oddziaływania na dzieci do indywidualnego poziomu rozwoju ich zdolności,
- uczy dzieci ponoszenia porażek bez uszczerbku na psychice,
- pracuje z dzieckiem indywidualnie zachowując jego indywidualną linię
rozwoju.

Oświadczenie o przyjęciu darowizny z dnia: 14.12.2007 r. z firmą Edukacja Polska S.A.
ul. Słoneczna 2, 05-270 Marki

Wartość projektu - wartość środków dydaktycznych: 37 801,93 zł
Kwota dofinansowania - wartość środków dydaktycznych: 37 801,93 zł


Projekt zakończony (jednorazowe przekazanie sprzętu).