Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, cz. IV - MP nr 13

„Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, cz. IV", na „ Dostawę środków dydaktycznych do przedszkoli/placówek specjalnych, integracyjnych i z oddziałami integracyjnymi w całej Polsce"

Projekt realizowany przez Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy.


Przedszkole nr 13


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Unię Europejską w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego ˝Rozwój zasobów ludzkich 2004-2006˝, Ministerstwo Edukacji Narodowej realizowało projekt ˝Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi˝, legnicka placówka znalazła się na liście adresowej przedstawionej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zajęcia z wykorzystaniem metody i pomocy Montessori sprawiają, że dzieci z problemami emocjonalnymi stają się radosne, nabierają pewności siebie, pozyskują wiarę we własne siły. Dzieci, które nie przestrzegają norm zgodnego współżycia w grupie rówieśniczej chętnie zaczynają te normy stosować, szybciej przyswajają nowe treści nauczania, uczą się chętnie - uczą się od siebie, pomagają sobie wzajemnie. Dzieci samodzielnie wybierają czas, miejsce zabawy i rodzaj pracy jaką chcą wykonać, działają we własnym tempie, wyrabiają samodyscyplinę.

Nauczyciel stwarza dzieciom warunki umożliwiające pełen rozkwit zdolności, a mianowicie:
- akceptuje dziecko „takie jakie jest", respektując jego autonomię,
- dba o atmosferę życzliwości i otwartości,
- wyzwala ekspresję emocjonalną, doprowadzając do „otwarcia się",
- umacnia poczucie wiary we własne siły, co w efekcie doprowadza do uruchomienia dyspozycji twórczych,
- wspomaga dziecko w samorealizacji, uczy przyjętych zwyczajów i norm zachowań potrzebnych do skutecznego współżycia z innymi,
- pobudza inwencję i twórczą odkrywczość dziecka,
- doprowadza, by dziecko w rozwiązaniu zaproponowanych mu zadań wysuwało własne pomysły,
- dostarcza jak największą liczbę bodźców pobudzających dziecko do twórczości zgodnie z potencjałem,
- daje dość czasu, swobodę wyboru metod, miejsca, tempa, partnera, środków,
- podkreśla samodzielność dziecka,
- unika osądzania,
- ceni indywidualność, nowe pomysły,
- jest dostępny, gotowy do pomocy,
- szanuje decyzje podjęte przez dzieci,
- uwzględnia zainteresowania dzieci,
- traktuje błąd, jako naturalny element uczenia się,
- pracuje nad wytrwałością, samodzielnością i samokontrolą dzieci w podejmowanych zadaniach,
- dostosowuje swoje oddziaływania na dzieci do indywidualnego poziomu rozwoju ich zdolności,
- uczy dzieci ponoszenia porażek bez uszczerbku na psychice,
- pracuje z dzieckiem indywidualnie zachowując jego indywidualną linię
rozwoju.

Oświadczenie o przyjęciu darowizny z dnia: 14.12.2007 r. z firmą Edukacja Polska S.A.
ul. Słoneczna 2, 05-270 Marki

Wartość projektu - wartość środków dydaktycznych: 37 801,93 zł
Kwota dofinansowania - wartość środków dydaktycznych: 37 801,93 zł


Projekt zakończony (jednorazowe przekazanie sprzętu).

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całej Polski odbywa się najważniejsze dla polskiego rolnictwa obowiązkowe badanie statystyczne – Powszechny Spis Rolny 2020. Spis prowadzony jest  przede wszystkim metodą samospisu internetowego, za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej pod adresem spisrolny.gov.plW sytuacji braku możliwości samodzielnego spisania się przez Internet, można spisać się,  dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 lub skorzystać z pomocy rachmistrza spisowego który zadzwoni, aby pozyskać informacje od tych z Państwa którzy są rolnikami i zamieszkują na terenie Legnicy.