Szkolenia, ogłoszenia


Prezentacja “Nowe wzory ofert, ramowe wzory umów oraz nowe wzory sprawozdań z wykonania zadań publicznych”. Autor: Karolina Furmańska, Doradca w Regionalnym Punkcie Konsultacyjno-Doradczym przy Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD.


Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy oraz Urząd Miasta Legnicy zapraszają przedstawicieli wszystkich legnickich organizacji do udziału w Konferencji Organizacji Pozarządowych Miasta Legnicy poświęconej w całości wyborom do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji. Odbędzie się ona 10 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy ul. Jordana 17 w Legnicy.

Rada działalności pożytku publicznego to w swojej podstawowej formie zespół doradczy, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów organu administracji publicznej, przy którym jest powołany. Jakość współpracy z jednostką samorządu terytorialnego w dużej mierze zależy od stopnia zaangażowania organizacji i świadomości lokalnego sektora pozarządowego. Dlatego tak ważne jest członkostwo w Radzie szerokiej reprezentacji legnickich organizacji i ich czynny udział w kształtowaniu polityki społecznej naszego miasta.

Liczba kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy zostanie ustalona na konferencji. Dotychczas MRDPP w Legnicy składała się z 15 osób, w tym: z 9 przedstawicieli organizacji pozarządowych, po 3 - Prezydenta Miasta oraz Rady Miejskiej Legnicy. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jej IV kadencja trwać będzie 3 lata. W wyborach każda legnicka organizacja może zgłosić jednego kandydata na członka Rady, dysponuje również jednym ważnym głosem. Szczegóły procedury zawarte zostały w Regulaminie wyborów.

Regulamin wyborów


Trwa V edycja programu grantowego „Decydujesz, pomagamy”. Do 18 listopada br. mieszkańcy i organizacje społeczne mają możliwość zgłaszania pomysłów społecznych dotyczących swojego regionu. Na ich przeprowadzenie mogą zdobyć granty w łącznej wysokości 1 125 000 złotych. Dotychczas w ramach programu otrzymało wsparcie 815 lokalnych inicjatyw, zrealizowanych przez organizacje społeczne za ponad 3 mln złotych.


Czy stowarzyszenie można przemienić w fundację? – artykuł Karoliny Furmańskiej.


Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych w UMWD – listopad 2018.


I Gala Ludzi Dobrej Woli - lokalna prezentacja społeczników (fundacje, stowarzyszenia, osoby indywidualne). Zaprasza Stowarzyszenie od Serca „Faustynka” - 9.11.2018 r., ul. Gwiezdna 35A/3 (zgłoszenia do 7.11.2018 r., tel. kontaktowy 78-194-26-23).


Fundacja Futurama z Legnicy serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Akademia Aktywnego Lidera”. Jego głównym celem jest rozwój i podniesienie wiedzy oraz umiejętności prospołecznych liderów lokalnych.


Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych w UMWD – październik 2018


Nowa ustawa o imprezach turystycznych - ważne zmiany dla NGO! – artykuł Karoliny Furmańskiej.


Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych w UMWD – wrzesień 2018.


Dodatkowe dane do KRS – artykuł Karoliny Furmańskiej


Organizacje pozarządowe pamiętajcie o sprawozdaniach! – artykuł Karoliny Furmańskiej


RODO – wprowadzenie – artykuł Karoliny Furmańskiej
RODO – wskazówki dla NGO – artykuł Karoliny Furmańskiej


Zmiany w prawie w 2018 r. istotne dla NGO – artykuł Karoliny Furmańskiej


Obowiązki organizacji pozarządowych – artykuł Karoliny Furmańskiej


Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego wznowiła działalność w Legnicy


Tryb „małych grantów” opisany w art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie to z założenia tryb uproszczony wobec otwartego konkursu ofert - artykuł.

Wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego


Czy warto posiadać status OPP - artykuł


Jak zostać OPP?


10 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadzające wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z realizacji tego zadania, czyli tzw. "małego grantu" (tryb 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Więcej informacji na stronie http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1911827.html

załączniki: