Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Szkolenia, ogłoszenia


Najczęściej popełniane błędy w złożonych ofertach na realizację zadań publicznych – artykuł Andrzeja Stachowiaka


Zachęcamy do głosowania na projekty w ramach IV edycji Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – Aktywny Dolny Śląsk!


Zaproszenie na Konferencję „Wpływ organizacji pozarządowych na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w latach 1989-2019” – Wałbrzych, 31 maja 2019 r.


Obowiązki sprawozdawcze organizacji – artykuł Andrzeja Stachowiaka


Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych – maj 2019


Prezentacja “e-Sprawozdanie finansowe za rok 2018”


Prezydent Miasta Legnicy, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j. ze zm.), zaprasza organizacje pozarządowe działające w Legnicy do zgłaszania kandydatów na członków komisji opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w latach 2019-2020.


formularz zgłoszeniowy


Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku.


Rozlicz PIT w Legnicy!

Pod adresem: https://www.pitax.pl/rozlicz/?cust=urzad-miasta-legnica dostępny jest prosty i bezpłatny program do rozliczania PIT-ów online wraz z automatycznym przesłaniem zeznania do Urzędu Skarbowego w Legnicy. Program umożliwia przekazanie 1 procenta swego podatku jako wsparcia dla działających w Legnicy organizacji pożytku publicznego. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z takiej możliwości wsparcia legnickich społeczników w ich działaniach na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców.


Zmiany w prawie istotne dla NGO – podsumowanie 2018 roku


Czy stowarzyszenie można przemienić w fundację? – artykuł Karoliny Furmańskiej.


Dodatkowe dane do KRS – artykuł Karoliny Furmańskiej


Organizacje pozarządowe pamiętajcie o sprawozdaniach! – artykuł Karoliny Furmańskiej


RODO – wprowadzenie – artykuł Karoliny Furmańskiej
RODO – wskazówki dla NGO – artykuł Karoliny Furmańskiej


Zmiany w prawie w 2018 r. istotne dla NGO – artykuł Karoliny Furmańskiej


Obowiązki organizacji pozarządowych – artykuł Karoliny Furmańskiej


Czy warto posiadać status OPP - artykuł


Jak zostać OPP?