Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Szkolenia, ogłoszenia


Rozpoczął się pierwszy etap prac legislacyjnych nad Programem Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „NOWE FIO" na lata 2021-2030. Etap ten obejmuje uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne.


Prezydent Miasta zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021”, służących określeniu zasad tej współpracy z uwzględnieniem obszarów priorytetowych, które miasto zamierza wspierać w roku przyszłym. Konsultacje potrwają od 14 września do 12 października 2020 r.


Organizacje pozarządowe a koronawirus (część II) – artykuł A. Stachowiaka.


Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych – wrzesień 2020.


Organizacje pozarządowe a koronawirus (część I) – artykuł A. Stachowiaka.


Zmiany w postępowaniu z ofertami uproszczonymi (art. 19a) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego – artykuł A. Stachowiaka.


Posiedzenie zarządu organizacji pozarządowej w czasach pandemii – artykuł A. Stachowiaka


Zmiany dotyczące sprawozdania finansowego organizacji pozarządowej w 2020 r. – artykuł A. Stachowiaka


Od 12 maja br. można składać wnioski o dotację z Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19. Otrzymaną dotację można przeznaczyć m.in. na działania podtrzymujące funkcjonowanie organizacji, dofinansowanie kosztów siedziby i lokalu, działania wspierające instytucje publiczne w walce z epidemią. Wnioski można składać tylko w formie elektronicznej na stronie generator.niw.gov.pl Pytania i wątpliwości dotyczące konkursu można przesyłać na adres covid@niw.gov.pl.


Czy można opłacić zleceniobiorcę, który nie wykona zadania w związku ze stanem epidemii? – artykuł A. Stachowiaka.


Zasady podpisywania umowy cywilno-prawnej pomiędzy stowarzyszeniem a członkiem zarządu – artykuł Andrzeja Stachowiaka.


Zwiany w sporządzaniu przez organizacje pozarządowe sprawozdania finansowego za 2019 r. – artykuł Andrzeja Stachowiaka.


Jak napisać dobrą ofertę? – prezentacja A. Stachowiaka z Regionalnego Punktu Doradczego

Najczęściej popełniane błędy w złożonych ofertach na realizację zadań publicznych – artykuł Andrzeja Stachowiaka


Obowiązki sprawozdawcze organizacji – artykuł Andrzeja Stachowiaka


Prezentacja “e-Sprawozdanie finansowe za rok 2018”


Prezydent Miasta Legnicy, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j. ze zm.), zaprasza organizacje pozarządowe działające w Legnicy do zgłaszania kandydatów na członków komisji opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w latach 2019-2020.


formularz zgłoszeniowy


Rozlicz PIT w Legnicy!

Pod adresem: https://www.pitax.pl/rozlicz/?cust=urzad-miasta-legnica dostępny jest prosty i bezpłatny program do rozliczania PIT-ów online wraz z automatycznym przesłaniem zeznania do Urzędu Skarbowego w Legnicy. Program umożliwia przekazanie 1 procenta swego podatku jako wsparcia dla działających w Legnicy organizacji pożytku publicznego. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z takiej możliwości wsparcia legnickich społeczników w ich działaniach na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców.


Zmiany w prawie istotne dla NGO – podsumowanie 2018 roku


Czy stowarzyszenie można przemienić w fundację? – artykuł Karoliny Furmańskiej.


Dodatkowe dane do KRS – artykuł Karoliny Furmańskiej


Organizacje pozarządowe pamiętajcie o sprawozdaniach! – artykuł Karoliny Furmańskiej


RODO – wprowadzenie – artykuł Karoliny Furmańskiej
RODO – wskazówki dla NGO – artykuł Karoliny Furmańskiej


Zmiany w prawie w 2018 r. istotne dla NGO – artykuł Karoliny Furmańskiej


Obowiązki organizacji pozarządowych – artykuł Karoliny Furmańskiej


Czy warto posiadać status OPP - artykuł


Jak zostać OPP?