Szkolenia, ogłoszenia


Prezentacja “Nowe wzory ofert, ramowe wzory umów oraz nowe wzory sprawozdań z wykonania zadań publicznych”. Autor: Karolina Furmańska, Doradca w Regionalnym Punkcie Konsultacyjno-Doradczym przy Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD.


Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD rozpoczął II nabór ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotyczących utworzenia i prowadzenia Marszałkowskich Regionalnych Punktów Doradztwa Pozarządowego w 2019 r. Oferty w II naborze można składać do dnia 25 stycznia br. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Kancelaria Ogólna
ul. Walońska 3–5, parter
50-413 Wrocław


Link do ogłoszenia konkursowego znajduje się tutaj:


Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie, którego celem będą konsultacje w sprawie zadań, na które zostanie ogłoszony konkurs ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 r. Ze wstępną propozycją zadań planowanych do realizacji można się zapoznać na stronie www.niepelnosprawni.dolnyslask.pl. Kolejnym punktem spotkania będzie przestawienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2019 r.

Spotkanie odbędzie się 25 stycznia 2019 r. (piątek), o godz. 12.00 w sali konferencyjnej nr 122 (I piętro) w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Walońskiej 3-5. Prosimy o mailowe potwierdzenie udziału w spotkaniu z podaniem imienia i nazwiska oraz nazwy reprezentowanej organizacji na adres:

Jednocześnie informujemy, że zgłoszenie na spotkanie jest równoznaczne z wyrażeniem następującej zgody: Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu na spotkanie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji i prowadzenia korespondencji mailowej dotyczącej konsultacji zadań konkursowych, zgodnie ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

Zaproszenie


Praca dla doradcy w Regionalnym Punkcie Doradczym dla organizacji pozarządowych we Wrocławiu – wydłużenie okresu składania ofert.

Tabela oferty


Urząd Miasta Legnicy zaprasza na szkolenie w zakresie rozliczania dotacji udzielanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które odbędzie się 22 stycznia o godz. 13.30 w Młodzieżowym Centrum Kultury, ul. Mickiewicza 3 (aula).


Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku.


Rozlicz PIT w Legnicy!

Pod adresem: https://www.pitax.pl/rozlicz/?cust=urzad-miasta-legnica dostępny jest prosty i bezpłatny program do rozliczania PIT-ów online wraz z automatycznym przesłaniem zeznania do Urzędu Skarbowego w Legnicy. Program umożliwia przekazanie 1 procenta swego podatku jako wsparcia dla działających w Legnicy organizacji pożytku publicznego. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z takiej możliwości wsparcia legnickich społeczników w ich działaniach na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców.


Zmiany w prawie istotne dla NGO – podsumowanie 2018 roku


Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych w UMWD – grudzień 2018 – styczeń 2019


Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów kończy realizację projektu „Przestrzeń dla aktywności Rad Seniorów” współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.


Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Legnicy zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące edycji 2019 Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2019 (FIO) i Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (PROO), które odbędzie się 17 grudnia (poniedziałek) o godz. 17.00 w Starostwie Powiatowym w Legnicy (pl. Słowiński 1, sala 3a, parter).


Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy oraz Urząd Miasta Legnicy zapraszają przedstawicieli wszystkich legnickich organizacji do udziału w Konferencji Organizacji Pozarządowych Miasta Legnicy poświęconej w całości wyborom do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji. Odbędzie się ona 10 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy ul. Jordana 17 w Legnicy.

Rada działalności pożytku publicznego to w swojej podstawowej formie zespół doradczy, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów organu administracji publicznej, przy którym jest powołany. Jakość współpracy z jednostką samorządu terytorialnego w dużej mierze zależy od stopnia zaangażowania organizacji i świadomości lokalnego sektora pozarządowego. Dlatego tak ważne jest członkostwo w Radzie szerokiej reprezentacji legnickich organizacji i ich czynny udział w kształtowaniu polityki społecznej naszego miasta.

Liczba kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy zostanie ustalona na konferencji. Dotychczas MRDPP w Legnicy składała się z 15 osób, w tym: z 9 przedstawicieli organizacji pozarządowych, po 3 - Prezydenta Miasta oraz Rady Miejskiej Legnicy. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jej IV kadencja trwać będzie 3 lata. W wyborach każda legnicka organizacja może zgłosić jednego kandydata na członka Rady, dysponuje również jednym ważnym głosem. Szczegóły procedury zawarte zostały w Regulaminie wyborów.

Regulamin wyborów


Trwa V edycja programu grantowego „Decydujesz, pomagamy”. Do 18 listopada br. mieszkańcy i organizacje społeczne mają możliwość zgłaszania pomysłów społecznych dotyczących swojego regionu. Na ich przeprowadzenie mogą zdobyć granty w łącznej wysokości 1 125 000 złotych. Dotychczas w ramach programu otrzymało wsparcie 815 lokalnych inicjatyw, zrealizowanych przez organizacje społeczne za ponad 3 mln złotych.


Czy stowarzyszenie można przemienić w fundację? – artykuł Karoliny Furmańskiej.


Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych w UMWD – listopad 2018.


I Gala Ludzi Dobrej Woli - lokalna prezentacja społeczników (fundacje, stowarzyszenia, osoby indywidualne). Zaprasza Stowarzyszenie od Serca „Faustynka” - 9.11.2018 r., ul. Gwiezdna 35A/3 (zgłoszenia do 7.11.2018 r., tel. kontaktowy 78-194-26-23).


Fundacja Futurama z Legnicy serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Akademia Aktywnego Lidera”. Jego głównym celem jest rozwój i podniesienie wiedzy oraz umiejętności prospołecznych liderów lokalnych.


Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych w UMWD – październik 2018


Nowa ustawa o imprezach turystycznych - ważne zmiany dla NGO! – artykuł Karoliny Furmańskiej.


Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych w UMWD – wrzesień 2018.


Dodatkowe dane do KRS – artykuł Karoliny Furmańskiej


Organizacje pozarządowe pamiętajcie o sprawozdaniach! – artykuł Karoliny Furmańskiej


RODO – wprowadzenie – artykuł Karoliny Furmańskiej
RODO – wskazówki dla NGO – artykuł Karoliny Furmańskiej


Zmiany w prawie w 2018 r. istotne dla NGO – artykuł Karoliny Furmańskiej


Obowiązki organizacji pozarządowych – artykuł Karoliny Furmańskiej


Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego wznowiła działalność w Legnicy


Tryb „małych grantów” opisany w art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie to z założenia tryb uproszczony wobec otwartego konkursu ofert - artykuł.

Wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego


Czy warto posiadać status OPP - artykuł


Jak zostać OPP?


10 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadzające wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z realizacji tego zadania, czyli tzw. "małego grantu" (tryb 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Więcej informacji na stronie http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1911827.html

załączniki: