Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Sprawozdanie z realizacji zadań Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w Legnicy w roku 2005

Informacja o realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2005r.

 


Na realizację zadań objętych Programem Gmina Legnica otrzymała w 2005r. dotację celową o łącznej wysokości 94.480 zł.
Dotację otrzymano na zadania z zakresu:
 • Edukacja
  - opłata zajęć edukacji przedszkolnej – 25.000 zł
  - zakup kompletów podręczników i przyborów szkolnych – 15.000 zł
  - asystent romski wspomagający edukację szkolną – 15.600 zł

 • Kultura
  - choreograf dla zespołu romskiego – 6.000 zł
  - zespół muzyczny (stroje i instrumenty) – 3.000 zł
  - dni romskie – 2.400 zł
  - konkurs literacki i plastyczny – 4.000 zł

 • Ochrona zdrowia
  - Romskie dni zdrowia – 5.000 zł
  - Profilaktyka zdrowotna uczniów – 6.000 zł
  - Asystent środowiskowy – 12.480 zł

 • Inne zadania realizowane w Legnicy w ramach Programu w 2005r.
  - organizacja turnusu dla dzieci cygańskich w Zaborówcu, ZHP – dotacja 30.000 zł
  - II Letnią Szkołę Romską, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy  –  21.000 zł
  - dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Romów w Legnicy – 5.500 zł 
  - wystawę fotograficzną o Romach, SRL – 3.000 zł