Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Program pomocy Romom

PROGRAM NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE
 1. W marcu 2000r. zainicjowane zostały prace nad przygotowaniem Pilotażowego programu rządowego na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim na lata 2001-2003. Zasadniczym celem Programu było doprowadzenie do pełnego uczestnictwa Romów zamieszkałych na tym terenie do udziału w życiu społecznym i zniwelowanie różnic dzielących tę ludność od reszty społeczeństwa. Za szczególnie istotne uznano doprowadzenie do wyrównania poziomów w takich dziedzinach jak: edukacja, zatrudnienie, zdrowie, higiena, warunki mieszkaniowe. Doświadczenia i efekty pilotażu stały się podstawą prac nad przygotowaniem ogólnopolskiego, wieloletniego programu o tym samym charakterze i celach.

  Od stycznia 2004 roku rozpoczęła się na terenie kraju realizacja rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Program będzie realizowany do 2013 roku. Uczestniczą w nim, poza instytucjami rządowymi, jednostki samorządu terytorialnego, przedstawiciele społeczności romskiej i organizacje pozarządowe.

  Nadzór nad przebiegiem Programu sprawują wojewodowie (w odniesieniu do zadań realizowanych na obszarze województw), Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Edukacji Narodowej i Sportu (w zakresie zadań dotyczących edukacji).
 2. W styczniu 2004 do wdrożenia Programu na swoim terenie przystąpiła Gmina Legnica. Decyzją prezydenta miasta, osobą odpowiedzialną za wdrożenie Programu, a następnie za koordynację realizacji zadań na rzecz ludności cygańskiej w Legnicy został – Wojciech Kondusza, dyrektor Wydziału Organizacji, Kadr i Kontroli Urzędu Miasta Legnicy.

  Efektem przystąpienie do Programu jest m.in.:
  - dokładne rozpoznanie środowiska legnickich Romów pod względem liczebności, struktury wiekowej, wykształcenia, doświadczenia zawodowego, sytuacji mieszkaniowej, socjalnej (zobacz: Cyganie legniccy);
  - konsolidacja społeczności romskiej;
  - utworzenie Stowarzyszenia Romów w Legnicy;
  - pozyskanie dotacji celowych na realizację zadań pomocowych
  (zobacz: Sprawozdania ).

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całej Polski odbywa się najważniejsze dla polskiego rolnictwa obowiązkowe badanie statystyczne – Powszechny Spis Rolny 2020. Spis prowadzony jest  przede wszystkim metodą samospisu internetowego, za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej pod adresem spisrolny.gov.plW sytuacji braku możliwości samodzielnego spisania się przez Internet, można spisać się,  dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 lub skorzystać z pomocy rachmistrza spisowego który zadzwoni, aby pozyskać informacje od tych z Państwa którzy są rolnikami i zamieszkują na terenie Legnicy.