Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Legnicki System SMS

Legnicki System SMS
 

    Poszukiwanie najlepszych ofert, nowoczesnych i najbezpieczniejszych rozwiązań technicznych oraz przygotowania do wdrożenia systemu miejskiej informacji esemesowej prowadzone były w Legnicy już od roku. Prace uległy zdecydowanemu przyspieszeniu po lipcowym huraganie. 15 grudnia br. Prezydent Tadeusz Krzakowski poinformował, że przygotowania dobiegły końca i właśnie rusza w Legnicy nowy system informowania i powiadamiania mieszkańców poprzez SMS.
 
    Partnerem miasta w tej nowej dziedzinie została, dysponująca najkorzystniejszą ofertą, firma Samorządowy Informator SMS Sp. z o. o. z Wrocławia. Autorzy systemu, działającego od czerwca br. w ok. 50 krajowych gminach, otrzymali za to rozwiązanie drugą nagrodę w konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na „Najlepszą e-usługę roku 2009”. Legnica jest jednym z pierwszych dużych miast dysponujących tym systemem.
 
    - To dobra wiadomość dla mieszkańców. Nowa droga szybkiego do nich docierania z najważniejszymi informacjami udoskonali i rozszerzy dotychczasowe sposoby informowania, podniesie poziom bezpieczeństwa legniczan i wpłynie na poprawę jakości życia w mieście – mówił Prezydent Krzakowski.
 
    Informacje przesyłane z Urzędu Miasta do mieszkańców poprzez SMS będą głównie dotyczyć zagrożeń, takich jak: huragany, gwałtowne burze, powodzie, katastrofy, ale również: awarii prądu, dostaw gazu czy wody. Będą to także komunikaty o ważnych imprezach kulturalnych i sportowych, bezpłatnych badaniach lekarskich i programach zdrowotnych czy edukacji szkolnej i przedszkolnej.
 
    By otrzymywać takie wiadomości bezpłatnie na własny telefon komórkowy wystarczy zarejestrować się w systemie, wysyłając SMS o treści „Tak.dl” na numer 661 000 112. Koszt SMS za zarejestrowanie się lub wyrejestrowanie jest zgodny z cennikiem operatora, z którego usług konkretna osoba korzysta.
 
    Poza komunikatami dotyczącymi całego miasta system oferuje też tematyczne serwisy informacyjne oraz serwisy poruszające ważne sprawy mieszkańców konkretnych dzielnic czy rejonów Legnicy. Można zatem zarejestrować swój udział kodem przewidzianym dla poszczególnych tematów czy rejonów miasta. Związane z tym informacje legniczanie znajdą w ulotce, publikowanej na naszej stronie www.legnica.eu. Dostępny, tu jest także regulamin korzystania z systemu (kliknij) a także schematyczny plan miasta z podziałem na opatrzone kodami, umowne rejony.


    Mieszkańcy terenów, które nie zostały zaznaczone kolorami, mogą się logować kodem rejonu najbliższego ich miejsca zamieszkania.

Do legniczan trafi również ulotka informacyjna w nakładzie 50 tys. egzemplarzy.
 
    Urząd Miasta wynegocjował korzystne warunki dwuletniej umowy z partnerem w ramach specjalnego pakietu „elastycznego”. Koszt jednorazowej opłaty licencyjnej wynosi 24.278 zł brutto. Miesięczna opłata abonamentowa to 316 zł. W ramach pakietu Miasto ma prawo do wysłania 40 tysięcy informacji SMS, a po wykorzystaniu tego limitu za każdą wysłaną wiadomość zapłaci 12 groszy netto.
 
    Według ocen specjalistów, w ciągu roku działania tego systemu komunikowania się z mieszkańcami może zadeklarować swój udział w nim ok. 15 proc. Legniczan.
 

www.legnica.eu